Recensie: trainingsmateriaal en DVD ‘Meldcode in Beeld’

artikel - 23 januari 2014
Afbeelding bij Recensie: trainingsmateriaal en DVD ‘Meldcode in Beeld’

Transfer Social Studies van de Christelijke Hogeschool Ede laat met het trainingsmateriaal ‘Meldcode in Beeld’ zien, vernieuwend te zijn in het scholen van professionals. De uitgave bestaat uit een papieren handleiding, een DVD met bijbehorende fragmenten en een DVD met een uitgebreide casus. Het materiaal kan gebruikt worden om een voorlichting en/of training te geven rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De handleiding is in hoofdstukken verdeeld en loopt parallel aan de stappen van de meldcode. Er zijn veel werkvormen te vinden op het vlak van kennisoverdracht, oefenen met vaardigheden en reflectie. Aan de meeste werkvormen is een DVD fragment gekoppeld. Het combineren van werkvormen met filmfragmenten biedt legio toepassingen om in trainingen en voorlichtingen rondom de meldcode te gebruiken.

Helder en bondig

‘Meldcode in Beeld’ is bedoeld voor iedereen die met gezinnen en kinderen werkt, zowel professioneel als vrijwillig. Er is speciale aandacht voor christelijke gezinnen en de rol van de kerk en kerkelijke gemeenschappen. De handleiding geeft helder en bondig informatie over aard en achtergrond van huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. De talrijke werkvormen worden duidelijk beschreven. Ze kunnen goed gebruikt worden om binnen training en voorlichting aandacht te besteden aan zowel kennis als vaardigheden en als reflectie op de meldcode.

De werkvormen zijn ook in groepen zonder duidelijke christelijke signatuur goed bruikbaar

In beeld

De meldcode komt letterlijk in beeld op de DVD’s met het verhaal van Rob, Ria, Bartje en Charlotte. In deze casus is er sprake van lichamelijk en verbaal geweld tussen de ouders, zijn de kinderen getuige van dit geweld en wordt Bartje door zijn vader geslagen. Op de trainings DVD reageren professionals werkzaam bij Elios, AMK, SHG, politie, AMK, kerkelijke jeugdclub en het onderwijs op de casus. Deze losse fragmenten tonen de verschillende aspecten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik van de meldcode. De werkvormen in de handleiding sluiten aan bij de fragmenten en sluiten ook aan bij de ervaringen van de deelnemers.

Kanttekeningen

Het materiaal heeft een duidelijk christelijk stempel. Voor Rob, Ria, Bartje en Charlotte speelt geloof een belangrijke rol en twee professionals met een expliciete christelijke achtergrond worden als deskundigen geraadpleegd. Deze christelijke signatuur is echter niet storend. De werkvormen zijn ook in groepen zonder duidelijke christelijke signatuur goed bruikbaar. Het aantal werkvormen dat je kunt inzetten tijdens een voorlichting of training is erg groot. Je moet als trainer dus heel goed kiezen welke je gaat gebruiken en maatwerk van de training maken. Tot slot voelt de keuze voor 1 casus soms beperkend. In de casus speelt alleen partnergeweld en kindermishandeling. De meldcode gaat over meer vormen van geweld. Als je alleen de DVD gebruikt, komen die niet aan bod. Dit kun je als trainer ondervangen door zelf de andere aspecten van de meldcode bewust te benoemen en de koppeling te maken naar de eigen beroepspraktijk van de deelnemers.

‘Meldcode in Beeld’ heeft nu alleen een papieren handleiding, maar lijkt in de toekomst zeer geschikt als een digitale toolkit

Conclusie

Ondanks een aantal werkvormen die misschien al bekend zijn, zullen ook ervaren trainers in de meldcode verrast worden door het materiaal. 'Meldcode in beeld' is zeer bruikbaar om het werken met de meldcode te verspreiden. De combinatie van beeldmateriaal en werkvormen werkt goed. De beelden blijven bij en de stappen van de meldcode worden duidelijk in kaart gebracht. De handleiding biedt inspiratie voor trainers en heeft aandacht voor kennisoverdracht, oefenen van vaardigheden en reflectie. Het is een aanrader voor iedereen die een voorlichting en/of training geeft met als thema de meldcode.

Meer informatie

Het materiaal is te bestellen bij Transfer Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede. Meer informatie over het materiaal kunt u vinden op de website van CHE.