Regel- en administratiedruk in het sociaal werk onderbelicht

Geluiden uit de zorg, ggz en het jeugddomein over de alsmaar toenemende administratie- en regeldruk zijn bekend. Maar ook sociaal werkers ervaren die druk steeds meer. Dat blijkt uit een eerste schets van Movisie. Met de start van een leer- en onderzoekstraject willen wij samen met de praktijk achterhalen hoe groot deze druk in de dagelijkse praktijk is, waardoor deze wordt veroorzaakt en we gaan op zoek naar handvatten om de administratie- en regeldruk te verminderen.

‘Regelmatig horen we van sociaal werkers geluiden waaruit blijkt dat er behoorlijk wat administratie- en regeldruk is. Maar terwijl dit probleem in de (jeugd)zorg meer aandacht krijgt, is het vraagstuk in het sociaal werk onderbelicht’, zegt projectleider Sonja Liefhebber. Movisie deed een eerste inventarisatie en maakte op basis daarvan een schets van de administratie- en regeldruk in het sociaal werk. Daaruit blijkt dat nog weinig zicht is op de omvang en de aard van dit probleem en dat er (grote) verschillen lijken te zijn tussen sociaal werkers.  

Medewerkersreis: samen aan de slag

Daarom start Movisie een leer- en onderzoekstraject van vijf bijeenkomsten waarin sociaal werkers aan de slag gaan met dit vraagstuk. Tijdens dit traject ga je door middel van een medewerkersreis op zoek wanneer administratie- en regeldruk optreedt en wat de – onderliggende – oorzaken zijn, leer je hoe je administratie en regeldruk kunt agenderen en bespreekbaar kunt maken in de organisatie en gaan we op zoek naar aangrijpingspunten en bieden we handvatten om administratie en regeldruk te verminderen.  

Meld je aan voor de startbijeenkomst van het leertraject

‘En alles moeten we tien keer onderbouwen. En het liefst nog eigenlijk tien keer herhalen… En aan de ene kant denk ik: het is goed. Je moet daar kritisch in zijn en je moet alles echt wel goed kunnen verantwoorden wat je doet. Maar ik vind het nu wel echt bizar veel. (...) Ik denk echt als daar minder administratieve last in zit, dat we veel meer tijd voor de klant kunnen hebben.’
- Maatschappelijk werker in wijkteam, uit de publicatie Administratie- en regeldruk in het sociaal werk

7 negatieve aspecten van regeldruk

‘Door de hoeveelheid administratie en registratie komen professionals in het sociaal werk niet meer altijd toe aan de kern van het werk: het helpen, ondersteunen en activeren van cliënten en (groepen) inwoners en het signaleren, agenderen en politiseren van sociale kwesties.’ In de publicatie staan zeven negatieve aspecten van administratie- en regeldruk beschreven:

  1. weg van de kern van het beroep
  2. niet goed werkende systemen zorgen voor frustratie
  3. inperking professionele autonomie
  4. toenemende angst
  5. veel druk op uitvoerders
  6. vrijwillig registreren voor overdracht
  7. minder werkplezier en meer uitstroom

Ook staan in het rapport een aantal voorlopige conclusies genoemd. Een daarvan is: focus niet alleen op het schrappen van de regels en de administratie. Ga ook aan de slag met de achterliggende oorzaken.

Download de volledige publicatie