Regelhulp wijst de weg naar alle aspecten van de zorg

Verbinden van burgers, zorgprofessionals en organisaties

30 september 2021

Sinds 2007 functioneert Regelhulp als wegwijzer naar zorginformatie, hulmiddelen en ondersteuning. Daarnaast biedt Regelhulp ook tips en advies over andere aspecten van het leven waar ziekte, beperkingen, zorg en ouderdom effect op hebben. Denk bijvoorbeeld aan werk, wonen, onderwijs en vervoer. Regelhulp is een website van de overheid voor ouderen en mensen met een ziekte of beperking en hun naasten, maar ook zorgprofessionals kunnen hier handige informatie vinden.

Om informatie daadwerkelijk toegankelijk te houden voor iedereen dekt Regelhulp veel onderwerpen, maar overweldigt de lezer niet met té veel informatie. Ook zijn de teksten simpel geschreven. Vaak voorkomende zorgtermen worden juist niet versimpeld, zodat ze overeenkomen met wat men van zorgprofessionals hoort of in andere bronnen leest. Die aansluiting is namelijk één van de hoofddoelen van Regelhulp

Verschillende doelgroepen

De homepagina van Regelhulp is onderverdeeld in vier categorieën:

  • Mijn situatie: hier worden de doelgroepen gespecificeerd. Gaat het om een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking, ouderdom of fysieke klachten en ziektes? Tegenwoordig is er ook nog een extra categorie: complexe zorgvragen, voor mensen wiens situatie niet in het gewone zorgaanbod valt en hier dus moeilijker informatie over kunnen vinden of vaak tussen wal en schip vallen. Ook professionals kunnen hier informatie vinden over maatwerk en bijpassende wetgeving, om de juiste zorg én de juiste vergoeding aan hun cliënten aan te bieden. 
  • Soort hulp: hier ligt de focus op verschillende levensaspecten die in aanraking komen met zorgkwesties. Hier vind je hulp, regelingen en advies over hulp en zorg thuis, gezinsleven, werk, vervoer, onderwijs, vrije tijd en verblijf in een zorginstelling. Zorg- en hulpvragen beperken zich natuurlijk meestal niet alleen tot behandelingen, medicijnen en verpleging. Regelhulp kijkt zo veel mogelijk vanuit de mens, niet alleen vanuit diagnoses. Hier kunnen zorgprofessionals ook informatie vinden over aspecten buiten hun expertise, zoals een Wmo-consulent die vragen krijgt over school-gerelateerde zorgen.
  • Mantelzorg: deze pagina biedt meer informatie voor mantelzorgers. het zorgen voor een chronisch zieke naaste of een naaste met een beperking kan soms zwaar zijn. Op deze pagina vind je praktische tips, uitleg over het zorgstelsel en doorverwijzingen naar organisaties die kunnen helpen.
  • Wie kan mij helpen: hier worden mensen geholpen het juiste pad te vinden naar antwoorden, hulp of advies over hun zorgvraag. Regelhulp is een digitale informatiebron, maar mensen hebben vaak behoefte nodig aan een persoon die luistert en uitlegt, een soort ‘menselijke wegwijzer’. Dit begint bij algemene verwijzingen naar cliëntondersteuners en Het Juiste Loket. Vervolgens kan men ook bij meer gespecialiseerde organisaties terecht, zoals de bemiddelaar van de zorgverzekering. Als laatste optie is er altijd het ministerie van VWS.

Wegwijzen

Regelhulp is geen belangenbehartiger, maar probeert wel aan te sluiten bij het perspectief van mensen die een ziekte of beperking hebben en hun naasten. Daarom verwijst de site naar door organisaties die wél belangen behartigen. Mensen die zorghulp nodig hebben weten namelijk vaak niet waar ze moeten beginnen in hun zoektocht. Regelhulp zet men op het juiste pad.

Logo website

Bij specifieke vragen is er Het Juiste Loket, een informatie- en advieslijn gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget). Het Juiste Loket is er ook voor professionals wiens cliënten of patiënten in zo’n complexe categorie vallen. Naast Het Juiste Loket werkt Regelhulp vaak samen met andere informatiebronnen en organisaties. Er zijn heel veel zorggerelateerde websites en Regelhulp streeft naar samenhang door naar elkaar verwijzen en te zorgen dat de informatie overeenkomt.

Regelhulp en Hulpmiddelenwijzer: een helder plaatje

Zo werkt Regelhulp samen met Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Eén van de websites van Vilans is de Hulpmidddelenwijzer. Door gebruikersonderzoeken werd het al snel duidelijk dat de bezoekers van de Hulpmiddelenwijzer en Regelhulp elkaar overlappen en de websites elkaar aanvullen. De Hulpmiddelenwijzer geeft namelijk, zoals de naam al aangeeft, informatie over hulpmiddelen. Regelhulp benoemt deze ook, maar op een minder grondig niveau en verwijst door naar andere websites zoals de Hulpmiddelenwijzer. Andersom biedt Regelhulp meer informatie over regelingen en vergoedingen voor hulpmiddelen en de zorg eromheen, dus verwijst de Hulpmiddelenwijzer ook vaak naar Regelhulp.

Vilans projectleider Erik de Jeu is tevreden over de samenwerking. 'Een goede samenwerking focust op wie de meeste kennis heeft over welk gebied, zodat andere partijen op het juiste moment doorverwijzen naar elkaar. Hoe zorg je dat alle puzzelstukjes in elkaar passen en een helder plaatje vormen voor de burger? Daar blijven wij ons op richten.' De Jeu is blij dat Nederland zo’n overkoepelende site voor zorgvragen heeft. 'Ik vind Regelhulp echt een goede site. Als ik kijk naar hoe landen om ons heen zoiets aanpakken, heb ik het idee dat wij best wel ver zijn met Regelhulp. Er lijken in Europa namelijk weinig dergelijke overkoepelende, vraaggerichte, cliëntgerichte sites te zijn om mensen te helpen de juiste regelingen en maatregelen te vinden.'

Kijk voor meer informatie op www.regelhulp.nl. Wil je als organisatie samenwerken met Regelhulp? Neem dan contact op via regelhulp@minvws.nl