'Regenboogbeleid werpt vruchten af dankzij brede samenwerking'

Regenbooggemeente Haarlem uitgelicht

8 maart 2017

Wethouder Jur Botter (D66) stapte vorig jaar over van Bloemendaal naar Haarlem. Eén van de dingen die hem gelijk opvielen was de grote inzet en samenwerking die er in Haarlem was op LHBT-gebied. 'Het Regenbooggemeente-zijn was hier al helemaal geworteld. In 2012 werd Haarlem  Regenboogstad en in dat jaar werd ook de Roze Zaterdag gevierd. Dat werkte als vliegwiel voor allerlei activiteiten en evenementen'.

Wethouder Botter: 'We plukken er nog steeds de vruchten van met een zeer actieve groep LHBT's die er voor gaan en een fantastische samenwerking tussen alle partijen. Ik ben enorm trots op de stad, mede vanwege deze brede en positieve inzet. Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat wij willen bereiken dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders toeneemt. Dat de aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld vruchten afwerpt en dat LHBT’s zich gesteund voelen. In ons driejarig actieplan is dit uitgewerkt in zes speerpunten: zichtbaarheid, zorg, ouderen, onderwijs, sport en bijzondere doelgroepen'.

LHBT-ambassadeurs

'We maken werk van het actieplan. Dat doen we in samenwerking met de Regenboogpartners: het COC Kennemerland, Gay Haarlem en het Bureau Discriminatiezaken (BD). Hierdoor kan in korte tijd veel van de grond komen. Zo kwamen zij afgelopen jaar met het voorstel om vier LHBT-ambassadeurs aan te trekken die ieder een specifiek terrein vertegenwoordigen: ouderen, jongeren, migranten en sport. Het zijn burgers die zich vrijwillig inzetten om de zichtbaarheid en de acceptatie van de LHBT-populatie te vergroten. De ambassadeurs voeren op allerlei plekken gesprekken en leggen contacten. Zo maken ze LHBT zichtbaar en bespreekbaar in de brede samenleving. Ook gebeurt dit door voorlichting in het onderwijs over diversiteit te geven. Daarnaast vragen we sportverenigingen om een verklaring ‘gelijkheid in de sport’ te ondertekenen'.

Wethouder Jur Botter (midden) met de LHBT-ambassadeurs.

Roze Salon

De Regenboogpartners organiseren – deels gefaciliteerd door de gemeente – activiteiten voor LHBT’s. Jur Botter: 'Eén daarvan is de Roze Salon, een ontmoetingsbijeenkomst voor oudere LHBT’s met lezingen en onderlinge ontmoeting. Door actieve werving en het aanbieden van een maandelijkse activiteit loopt deze Roze Salon bijzonder goed, met een schare vaste bezoekers en ook steeds nieuwe mensen. Bovendien sluit dit mooi aan bij een andere ontwikkeling in Haarlem: we hebben 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting, waarmee wij aan het voorkomen van eenzaamheid structureel aandacht geven'.

LHBT-acceptatie onder vluchtelingen en migranten

In 2016 is voor de tweede maal het gemeentelijk Digipanel gehouden: een enquête over de acceptatie van LHBT’s in Haarlem. De uitkomsten waren overwegend positief, maar gaven ook aanleiding voor de gemeente om het zogenoemde Nieuwe Focusproject te starten. Jur Botter: 'Hiermee willen we het onderwerp homoseksualiteit in migranten- en vluchtelingenkringen bespreekbaar maken. We willen draagvlak binnen vluchtelingen- en migrantenkringen organiseren door het inzetten van de changemakers methodiek'. De uitvoering is in handen gelegd van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) samen met zelforganisaties met een Turkse, Marokkaanse en Somalische achtergrond en de Regenboogpartners. Jur Botter: 'Bij de gespreksronde met Haarlemse zelforganisaties blijkt wel dat het onderwerp homoseksualiteit gevoelig ligt. Daarom is het des te mooier dat de eerste organisaties nu toch aan de slag gaan'.     

Inspiratie van Regenboogsteden

In Nederland zijn 45 zogenaamde Regenboogsteden die werk maken van inclusief beleid voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen in de beleidspecial van de Pink Link nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Zaanstad
Burgemeester Geke Faber: ‘Diverse doel- en leeftijdsgroepen worden benaderd, zowel gay als straight en alles wat daar tussen en naast past.’

Eindhoven
Wethouder Bianca van Kaathoven: 'Succesvolle verandering lukt met duurzame inzet van activiteiten.'

Schiedam
Wethouder Mario Stam: 'We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten.'

Assen
Wethouder Ruud Wiersema: 'Met acceptatie van seksuele diversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen.’