Regenbooggemeente uitgelicht: gemeente Eindhoven

4 november 2015

Eindhoven is niet alleen een stad van techniek, licht, design, kunst en cultuur maar sinds 2012 ook de stad van alle kleuren van de Regenboog. Bianca van Kaathoven, wethouder Actieve stad, vergunningen en diversiteit in Eindhoven: ‘De veiligheid van alle burgers is belangrijk. Acceptatie en respect voor de lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers (LHBT’s) raakt zowel de bestuurders als de burgers van de hele stad.’

Een lange adem is nodig want de bekendheid en bespreekbaarheid van LHBT-gevoelens niet overal vanzelfsprekend, schat wethouder van Kaathoven in. ‘Gelukkig hebben we een actieve voorhoede in de gemeente die zich hier samen met andere partners hard voor wil maken. We willen alle kennis en kracht inzetten om de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mensen te bevorderen. Die brede acceptatie leidt ertoe dat iedere inwoner tolerant en respectvol wordt benadert.’

’Grote verandering begint vaak met kleine spontane stappen’

LHBT-proof

Komende jaren ligt het accent in Eindhoven op het veilig(er) voelen, weerbaarder zijn en het bevorderen van het welzijn op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring. ‘Ook willen we stimuleren dat seksuele diversiteit in de stad meer bespreekbaar wordt onder jongeren en senioren en in kringen waar dat nog taboe is. Dit doen we via een scholenaanpak op een groot aantal scholen en door actief zorginstellingen te betrekken en te stimuleren om LHBT-proof te zijn,’ vertelt van Kaathoven.

In Eindhoven is gekozen voor een brede samenwerking en worden alle partners betrokken, zodat alle kennis en kracht ingezet wordt om het LHBT-beleid een succes te maken. Naast een stuurgroep LHBT is sinds kort een werkgroep opgestart die bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de stad en regio.

Mijlpaal

De belangrijkste behaalde mijlpaal is de succesvolle afronding van het project ‘Verbeteren van de Sociale Veiligheid’ op diverse scholen in Eindhoven. Gedurende het project is op scholen een vragenlijst gebruikt om de houding van de leerlingen rond seksuele diversiteit te meten. ‘Daarbij hebben we niet alleen gefocust op LHBT leerlingen, maar hebben we breder gekeken, naar bijvoorbeeld culturele achtergronden’ vertelt wethouder Van Kaathoven. ‘De focus lag ook op leerkrachten, ouders en netwerken rondom het onderwijs zoals met maatschappelijke organisaties.’ Conclusie was dat structurele aandacht voor het thema seksuele diversiteit nodig is.’
De ervaringen die in het project zijn opgedaan zijn ter beschikking gesteld aan andere scholen door o.a. het versturen van nieuwsbrieven aan andere scholen en een workshop ‘seksuele diversiteit’ tijdens een symposium over pesten op school. Ook zijn er twee websites ontwikkeld waarop informatie voor scholen is verzameld over goede methodieken en materialen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken: www.seksuelediversiteit.nl en een website voor leerlingen www.vrijzoalsjebent.nl.

Dit project is uitgevoerd door GGD Brabant-Zuidoost en ondersteund door Movisie, COC Eindhoven, gemeente Eindhoven en de zorgcoördinatoren van scholen.

’Mijn motto is: gewoon kunnen zijn zoals je bent’

Gouden tip voor andere gemeenten

Van Kaathoven: ‘Succesvolle verandering lukt met duurzame inzet van activiteiten. Vandaar dat we de regenbooggelden dit jaar ook nog op scholen in blijven zetten. Sta als gemeente schouder aan schouder samen met je burgers en wees duidelijk in je beleid. Zoek niet alleen samenwerking met de grote instanties of instellingen, maar betrek ook de onzichtbare, creatieve nieuwe krachten uit je stad. Bijvoorbeeld door kunstenaars mee te laten denken, of door kleine multiculturele initiatieven zich te laten buigen over noodzakelijke veranderingen in denken over LHBT. Grote verandering begint vaak met kleine spontane stappen.’

Inspiratie van Regenboogsteden
In Nederland zijn 42 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen in de beleidspecial van de Pink Link nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Schiedam
Wethouder Mario Stam: 'We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten.'

Assen
Wethouder Ruud Wiersema: 'Met acceptatie van seksuele diversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen.’

Westland
Wethouder Marga de Goeij-van de Klugt: 'Zoek samenwerking met andere gemeenten. Zo kan je meer deskundigheid inkopen, waardoor ideeën en ervaringen worden gestimuleerd.'

's-Hertogenbosch
Wethouder Jeroen Weyers: ‘Steun bewoners en organisaties die met ideeën komen. Ons motto is niet voor niets: een regenboogstad, dat zijn we samen.’

Delft
Wethouder Stephan Brandigt: ‘Zonder een netwerk van organisaties en creatieve mensen in de stad begin je als gemeente niets.’

Tilburg
Wethouder Marcelle Hendrickx: 'Zoals tijdens een WK voetbal iedereen zich oranje kleedt, hebben de meeste Tilburgers ook iets roze in de kast liggen voor de kermismaandag.'