Regenbooggemeente uitgelicht: gemeente Schiedam

artikel - 20 augustus 2015
Wethouder Mario Stam Schiedam

Schiedammer Jillis Bruggeman werd op 9 maart 1803 ter dood veroordeeld vanwege zijn seksuele identiteit. Anno 2015 is dit niet meer denkbaar. ‘Toch is het niet waarschijnlijk dat lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers (LHBT) binnen de gemeente Schiedam zich altijd veilig voelen’, aldus Mario Stam, wethouder in Schiedam. Als Regenbooggemeente wil Schiedam hier werk van maken.

De grootste uitdaging voor Schiedam is de zichtbaarheid van LHBT-burgers en dat zij zichzelf durven te zijn. ‘Iedere inwoner van een stad, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of handicap, moet zich goed voelen en volwaardig deel uitmaken van de samenleving’, vertelt wethouder Stam.

Schiedammers geven samen het LHBT beleid vorm

Begin dit jaar organiseerde gemeente Schiedam in het stadhuis een klankbordbijeenkomst voor betrokken Schiedammers, Schiedamse zelforganisaties, gemeenteambtenaren en professionele organisaties als Movisie en RotterdamV en RADAR. Gezamenlijk met alle betrokkenen werd een ‘LHBT-actieplan’ opgesteld voor de komende drie jaar (2015 - 2017). Wethouder Mario Stam verzorgde de aftrap: “We gaan dit geld niet gebruiken voor het schrijven van nota’s die in bureaulades verdwijnen. We zijn in 2013 begonnen met lhbt-emancipatie door LHBT-adviseurs aan te stellen en door een roze-scholenproject te organiseren. In de jaren 2015-2017 pakken we door en geven we er echt een slinger aan.”

Inzet van LHBT-adviseurs

In de gemeente Schiedam zijn er LHBT-adviseurs benoemd, die een bijzondere affiniteit hebben met het onderwerp LHBT. Met tact, inzicht en deskundigheid maken zij dit onderwerp bespreekbaar. Zij zetten zich in voor Schiedammers met een andere seksuele geaardheid en adviseren gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk LHBT-beleid. De LHBT-adviseurs zorgen dat seksuele diversiteit zichtbaar wordt, door activiteiten te organiseren als het Suikerzoetfestival, Coming Out Day, het Roze Netwerkborrel en het leggen van een gedenkteken ter nagedachtenis aan Jillis Bruggeman.

Het gesprek aangaan

Naast zichtbaarheid moet seksuele diversiteit ook bespreekbaar zijn. Dit is één van de belangrijkste beleidsaccenten van het gemeentelijk beleid. De nadruk ligt daarbij op scholen. De gemeente Schiedam hecht eraan dat de scholen veilig zijn voor iedereen, dat er niet gepest wordt – dat het niet uitmaakt welke culturele achtergrond je hebt, of op wie je verliefd wordt. Wethouder Stam: ‘We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten. Bijvoorbeeld door het organiseren van interactieve theatervoorstellingen. Het doel van de theatervoorstelling is om het gesprek over LHBT-gevoelens op gang te brengen. Voor sommige groepen mensen is LHBT nog steeds een moeilijk onderwerp en wordt (openlijke) homoseksualiteit niet geaccepteerd. Daarom willen wij in Schiedam extra aandacht besteden aan dit onderwerp.’

Tenslotte…

De regiegroep LHBT zal de komende periode het college adviseren over de verstrekking van budget voor de uitvoering van activiteiten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. Deze regiegroep is samengesteld uit Schiedammers die vanuit hun eigen (professionele) achtergrond zich in willen zetten voor de LHBT’s in hun gemeente. Leden van de regiegroep kunnen zelf geen beroep doen op het LHBT-budget. Zo werkt Schiedam aan een samenleving waarin respect voor elkaar centraal staat.

Inspiratie van Regenboogsteden
In Nederland zijn 42 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen in de beleidspecial van de Pink Link nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Assen
Wethouder Ruud Wiersema: 'Met acceptatie van seksuele diversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen.'

Westland
Wethouder Marga de Goeij-van de Klugt: 'Zoek samenwerking met andere gemeenten. Zo kan je meer deskundigheid inkopen, waardoor ideeën en ervaringen worden gestimuleerd.'

's-Hertogenbosch
Wethouder Jeroen Weyers: ‘Steun bewoners en organisaties die met ideeën komen. Ons motto is niet voor niets: een regenboogstad, dat zijn we samen.’

Delft
Wethouder Stephan Brandigt: ‘Zonder een netwerk van organisaties en creatieve mensen in de stad begin je als gemeente niets.’
 
Tilburg
Wethouder Marcelle Hendrickx: 'Zoals tijdens een WK voetbal iedereen zich oranje kleedt, hebben de meeste Tilburgers ook iets roze in de kast liggen voor de kermismaandag.'

 

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.