Regenbooggemeente uitgelicht: gemeente Zaanstad

artikel - 28 januari 2016
Burgemeester Geke Faber Zaanstad

Regenbooggemeente zijn biedt kansen. Dat ervaart gemeente Zaanstad sinds vorig jaar. In 2015 is Zaanstad toegetreden tot de 43 Regenbooggemeenten in Nederland. Burgemeester Geke Faber is erg blij met dit feit: ‘Met de subsidie kunnen we zorgen dat lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers (LHBT) veilig en plezierig kunnen wonen in Zaanstad’.

‘Antidiscriminatiebeleid staat al jaren hoog in het vaandel in Zaanstad’, vertelt burgemeester Geke Faber. ‘Als Regenbooggemeente willen we beleid ontwikkelen gericht op LHBT-inwoners. Iedereen moet in Zaanstad zichzelf kunnen zijn en zonder aarzeling uitkomen voor zijn of haar geaardheid.’ Dat die aarzeling aanwezig kan zijn bij LHBT’s is duidelijk. Faber: ‘We weten dat deelname aan het maatschappelijke, sociale en culturele leven in Zaanstad niet voor alle LHBT’s vanzelfsprekend is. Daarom is het zo belangrijk dat we Regenbooggemeente zijn.’ Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Er was eens een kroonprins…

Op de Zaanse basisscholen word aan alle kinderen het boek Koning & Koning uitgedeeld. Het boek vertelt over een kroonprins die trouwt met een prins, waarna de prinsen door het leven gaan als Koning & Koning. Dit is een aspect dat niet vaak in prentenboeken aan de orde komt. Daarom is het boek erg geschikt om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op jonge leeftijd.
In het basis- en voortgezet onderwijs wordt voorlichting gegeven aan de hand van speciale lespakketten en theatervormen. De Zaanse scholen gaan ook elk jaar iets doen met Paarse vrijdag, een dag waarop de gelijkwaardigheid van seksuele diversiteit wordt uitgedragen.

En verder?

In Filmhuis de Fabriek gaat een groot aantal ‘roze’ films draaien. In verzorgingstehuizen wordt geprobeerd de acceptatie van LHBT’s te vergroten door het organiseren van ‘roze’ activiteiten. Daarnaast krijgen de politie en sociale wijkteams trainingen aangeboden gericht op de problemen waar LHBT's mee te maken kunnen hebben. Burgemeester Geke Faber ‘Dit zijn een paar voorbeelden, er is meer in de maak. Al met al worden diverse doel- en leeftijdsgroepen benaderd, zowel gay als straight en alles wat daar tussen en naast past.’

Opvang LHBT-vluchtelingen in Zaanstad

Een actuele kwestie is de veiligheid van LHBT-vluchtelingen, die in opvanglocaties te lijden hebben onder agressie en discriminatie door andere vluchtelingen. Burgemeester Faber: ‘Zaanstad heeft nadrukkelijk aangegeven huisvesting te willen bieden aan LHBT-vluchtelingen met een status. In 2015 werden al vijf LHBT-vluchtelingen gehuisvest, die worden begeleid door Vluchtelingenwerk. De komende paar jaar zullen er naar verwachting nog ongeveer twintig volgen.’ Minister Bussemaker (Emancipatie) noemde het Zaanse initiatief onlangs als een voorbeeld voor andere gemeenten toen ze aandrong op aparte aandacht voor de opvang van LHBT-vluchtelingen.

Inspiratie van Regenboogsteden
In Nederland zijn 42 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi- en transgenderburgers. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen in de beleidspecial van de Pink Link nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Eindhoven
Wethouder Bianca van Kaathoven: 'Succesvolle verandering lukt met duurzame inzet van activiteiten.'

Schiedam
Wethouder Mario Stam: 'We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten.'

Assen
Wethouder Ruud Wiersema: 'Met acceptatie van seksuele diversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen.’

Westland
Wethouder Marga de Goeij-van de Klugt: 'Zoek samenwerking met andere gemeenten. Zo kan je meer deskundigheid inkopen, waardoor ideeën en ervaringen worden gestimuleerd.'

Reacties

Reageer op dit artikel

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.