Regenboogsteden Webinar Week 2020: online leren en inspireren!

12 augustus 2020

Van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober organiseert Movisie de Regenboogsteden Webinar Week 2020. Elke middag van 15.00 tot 17.00 uur kun je gratis deelnemen aan een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. De webinars organiseren we in samenwerking met organisaties uit het werkveld.

Op steeds meer plaatsen wordt er op lokaal niveau LHBTI-beleid ontwikkeld. Een positieve ontwikkeling waar Movisie, samen met andere organisaties, graag aan bijdraagt. Tijdens de Regenboogsteden Webinar Week 2020 willen we online met en van elkaar leren en inspireren. De webinars zijn in eerste instantie bedoeld voor uitvoerders en samenwerkingspartners van Regenboogsteden en gemeenten die actief bezig zijn met LHBTI-beleid. Sociaal professionals en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Programma

 • Maandag 28 september 2020 – Webinar: LHBTI-sensitieve zorg in je gemeente
  In samenwerking met de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (bestaande uit Women Inc, Rutgers en COC Nederland) organiseren we deze webinar waarin je wordt bijgepraat over LHBTI-gerelateerde gezondheidskwesties en hoe de zorg hier beter rekening mee kan houden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kom je te weten wat belangrijke gezondheidsthema’s zijn en welke mogelijkheden er zijn om op lokaal niveau LHBTI-sensitieve zorg te stimuleren en te ondersteunen.
 • Dinsdag 29 september 2020 – Webinar: Maak LHBTI bespreekbaar met jongeren
  Als je met of voor jongeren werkt, als professional of vrijwilliger, is het belangrijk om thuis te zijn in veel onderwerpen en om te kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is meestal leuk en soms ook wel eens lastig. Tijdens deze webinar krijg je informatie, tips en handvatten over hoe je seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit soepel ter sprake brengt, zodat het voor de jongere niet ongemakkelijk hoeft te zijn.
 • Woensdag 30 september 2020 – Webinar: Meer weten over intersekse
  Deze webinar, die we organiseren samen met de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), geeft allereerst uitgebreide informatie over wat intersekse inhoudt. Er is een presentatie over de Nederlandse Intersekse Verklaring en een toelichting hoe daaraan op lokaal niveau invulling kan worden gegeven. Tot slot is er een Q&A en lanceren we de vernieuwde handreiking ’10 keer vraag en antwoord over intersekse’.     
 • Donderdag 1 oktober 2020 – Webinar: ‘Black Lives Matter’ binnen LHBTI-vraagstukken
  Sinds een aantal maanden is er in Nederland meer aandacht voor de ‘Black Lives Matter’ beweging. De strijd van deze antiracismebeweging heeft ook een duidelijke link met LHBTI-vraagstukken. Tijdens deze webinar krijg je meer informatie over de historische context. Aan de hand van concrete en alledaagse ervaringen, praktijkvoorbeelden en beleidssuggesties kom je te weten wat jij kan doen om racisme en discriminatie binnen LHBTI-vraagstukken te bestrijden.
 • Vrijdag 2 oktober 2020 – Webinar: Driedubbel kwetsbaar, dak- en thuisloze LHBTI-jongeren
  Zo’n 900 tot 2000 LHBTI-jongeren zijn dak- of thuisloos in Nederland. Het blijkt lastig voor deze jongeren iets te kunnen betekenen. Tijdens deze webinar hoor je wat je als belangenorganisatie, jongerengroep, gemeente, maatschappelijke opvang of hulpverleningsorganisatie kunt doen om deze jongeren te ondersteunen. We hebben het over handelingsverlegenheid en horen ervaringen uit de praktijk van de maatschappelijke opvang van De Tussenvoorziening. Er is gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Alle webinars starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Uiterlijk 17.00 uur zullen de webinars worden afgesloten. Het volledige inhoudelijke programma per webinar volgt begin september. Alle webinars zijn gratis.

Aanmelden en meer informatie

Vanaf nu kun je je via onderstaand formulier aanmelden voor één of meerdere webinars van onze Regenboogsteden Webinar Week 2020. Je ontvangt kort van tevoren een mail met een link naar de online sessie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team: lhbti@movisie.nl.

Aanmelden Regenboogsteden Webinar Week