Een regenboogzebrapad of niet, voetgangers steken gewoon over

Straatonderzoek naar regenboogobjecten in de publieke ruimte

Utrecht kreeg als eerste stad in Nederland een permanent ‘gaybrapad’. Inmiddels zijn er meer Nederlandse steden die een regenboogzebrapad of ander kleurig regenboogobject plaatsen. Maar hoe bekend zijn inwoners van gemeenten met de betekenis van deze regenboogobjecten? En hoe zit het met de bekendheid over het beleid wat door gemeenten hierover gemaakt wordt?

In een straatonderzoek van Movisie werden ruim 700 passanten bevraagd op straat over het effect van een regenboogobject in de openbare ruimte. Het onderzoek werd afgelegd binnen Regenboogsteden. Dit zijn steden waarvan de gemeente actief LHBT-beleid voert. De passanten werden bevraagd bij het regenboogobject.

Betekenis van het regenboogobject

Weet je de betekenis achter het regenboogobject? Gemiddeld weet 71 procent van de passanten welke betekenis een regenboogzebrapad of ander regenboogobject draagt. Namelijk: het vergroten van de bekendheid en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. De percentages tussen gemeenten verschillen niet uitzonderlijk veel van elkaar, wat betekent dat mensen wel weten welke betekenis de kleurrijke vertoning draagt. Opvallend genoeg werd er door passanten wel pas nagedacht over de betekenis als hiernaar werd gevraagd.

Reacties: van kleurrijk tot niet verkeersveilig

Wat vind je van het regenboogobject? De meeste passanten hebben positieve associaties, zoals mooi, kleurrijk of dat het een mooie betekenis draagt. Of dat het regenboogzebrapad misschien kan leiden tot een gesprek over homoseksualiteit.

'Het is jammer dat mensen nog zo’n zebrapad nodig hebben om een andere geaardheid te accepteren. Ik hoop dat het helpt.'

Hoewel positieve reacties de boventoon voeren zijn er ook passanten die er anders over denken, zo vragen mensen zich af wat voor nut het heeft.

'Ik vind het een beetje dubbel. Ik vind het zebrapad een goed symbool, maar het zou niet ten koste moeten gaan van ander LHBT-beleid dat de gemeente uitvoert.'

Ook zijn er opmerkingen gemaakt over de verkeersveiligheid. Sommige passanten zien liever een normaal zebrapad, omdat een gekleurd zebrapad verwarrend kan zijn.

'Ik sta achter de boodschap, maar vooral voor ouderen is dit niet veilig'

Dan is er naast alle positieve en negatieve reacties een groep die simpelweg geen uitgesproken mening heeft.

Onbekend met het LHBT-beleid van de gemeente

Weet je dat deze gemeente een regenboogstad is? En dat de gemeente zich actief inzet voor het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit? Meer dan 80 procent van de passanten geeft aan onbekend te zijn met het beleid. Hier zijn verschillende redenen voor gegeven: desinteresse in het onderwerp of geen inwoner zijn van de betreffende gemeente. Bovendien beschouwt een deel van de passanten de informatievoorziening, zoals de gemeentewebsite als onvoldoende. Van degenen die het beleid wel kenden, geeft een gedeelte aan het in lokale krantjes te hebben gelezen.

Er is meer nodig dan een zebrapad

Het overgrote gedeelte van de passanten kan regenboogobjecten zoals een zebrapad waarderen. Alleen, enkel regenboogobjecten plaatsen is niet voldoende om LHBT-emancipatie te vergroten. Er is meer aandacht en bekendheid nodig naar het achterliggende beleid om LHBT-emancipatie te vergroten. Het gebaar is goed en een eerste stap om meer aandacht te vragen.