Op reis in de wereld van cliëntondersteuning: drie hulpmiddelen

Wanneer je als gemeente, aanbieder of inwoner gezamenlijk aan de slag gaat met het versterken van cliëntondersteuning kan het zoeken zijn waar je moet starten. In elke gemeente kunnen diverse vraagstukken spelen met betrekking tot cliëntondersteuning. Om jou op weg te helpen in deze wereld van cliëntondersteuning heeft Movisie in samenwerking met TheRevolution een bundel aan producten ontwikkeld. Deze producten ondersteunen jou in het versterken van cliëntondersteuning en kunnen een vliegende (door)start geven.

Kennismakingspakket voor betrokken partijen

In dit kennismakingspakket zitten vijf korte opdrachten voor betrokken partijen bij cliëntondersteuning in jouw gemeente. Zij kunnen middels deze opdrachten hun ambities en uitdagingen kenbaar maken op het gebied van cliëntondersteuning. Het kennismakingspakket biedt een projectleider ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in wat er lokaal speelt in de wereld van cliënt-ondersteuning. De betrokken partijen kunnen de opdrachten invullen en opsturen. 

Download het kennismakingspakket hier

Praatplaat

Deze praatplaat is bedoeld om met elkaar het gesprek aan te gaan over cliëntondersteuning. Dit kan zijn met een collega, medevrijwilliger of een inwoner. De plaat nodigt uit om vragen van verschillende gebieden aan elkaar te stellen en samen tot nieuwe inzichten te komen. Met de praatplaat krijg je meer duidelijkheid over de ambities en uitdagingen ten aanzien van het versterken van cliëntondersteuning.

Download de praatplaat hier

Oefeningen voor tijdens een bijeenkomst 

Ga je binnenkort een bijeenkomst organiseren met partijen die betrokken zijn bij cliëntondersteuning? Om je op weg te helpen zijn er een tweetal oefeningen ontwikkeld. De oefeningen zijn bedoeld om in te zetten tijdens een lokale bijeenkomst waar de betrokken partijen samenkomen. Ze helpen je om elkaar (beter) te leren kennen en om te luisteren naar de verschillende perspectieven van deelnemers op onderwerpen die in jouw gemeente belangrijk zijn. 

Download de oefeningen hier

COmpas: wegwijzer in het versterken van cliëntondersteuning

Dit COmpas is een wegwijzer in de versterking van cliëntondersteuning (CO) in jouw gemeente. Per vraagstuk staan een aantal thema’s geformuleerd. Door daarop te klikken vind je meer informatie over de belangrijkste handreikingen, tools en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. Gebruik dit COmpas als je op zoek bent naar informatie die jou kan helpen in jouw reis naar het versterken van cliëntondersteuning.