RelatieWijs is bijgesteld en komt digitaal beschikbaar!

In juni 2017 werd RelatieWijs gelanceerd voor professionals in wijkteams en zijn trainingen aan onder andere Veilig Thuis medewerkers gegeven. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een meer consistente methodiek. In maart 2022 is de nieuwe, digitale versie van RelatieWijs beschikbaar gesteld.

5 vragen aan ontwikkelaars Wendela Wentzel, Nelleke Westerveld en Marcel Vroomen.

Op welk maatschappelijk probleem geeft RelatieWijs een antwoord?

‘Geweld in (ex-)partnerrelaties is één van de meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Als professional heb je hier regelmatig mee te maken. Dat vraagt veel van je; niet alleen kennis van de vormen van geweld, maar ook een visie op (on)veiligheid, op conflicten en op grensoverschrijdend gedrag. RelatieWijs helpt om dit grote maatschappelijke probleem (voortijdig) te signaleren en aan te pakken.’

Digitale handleiding RelatieWijs

De digitale handleiding RelatieWijs is nu beschikbaar. 

Bekijk hier de digitale handleiding

Wat maakt het voor professionals ingewikkeld om ongezond gedrag tussen (ex-)partners te signaleren en aan te pakken?

‘Veel professionals vinden het lastig om (ex-)partnergeweld te signaleren en te bespreken. Er is vaak een taboe op grensoverschrijdend gedrag, vooral tussen volwassenen, die immers een eigen verantwoordelijkheid hebben. Hoe je het inschat, hangt af van eigen waarden, normen, ervaringen, (gebrek aan) kennis en expertise.

'RelatieWijs geeft inzicht hoe je gedrag tussen (ex-)partners kan duiden en beoordelen aan de hand van een normstellend kader'

Er is ook sprake van een groot, grijs middengebied. Als professional kun je twijfelen over de ernst en de zwaarte van het grensoverschrijdende gedrag. Dat het 'dreigen een pistool te gebruiken' ernstig grensoverschrijdend is, kan iedereen bedenken. Maar hoe beoordeel je: 'iemand niet serieus nemen', iemand die liefdevol zegt ‘je bent van mij’ en daarmee bedoelt dat geen afspraken met andere mannen geduld worden, iemand die in een ruzie altijd ‘kut-vent’ roept? En op welke manier kun je dit bespreken zonder de ander direct te veroordelen? RelatieWijs geeft inzicht hoe je gedrag tussen (ex-)partners kan duiden en beoordelen aan de hand van een normstellend kader. Dit helpt vervolgens om adequater te handelen.’

Wat is de meerwaarde van RelatieWijs?

‘De meerwaarde van RelatieWijs zit met name in het normstellend kader waardoor professionals dezelfde taal leren spreken. Met een normstellend kader spreek je dezelfde taal. Het helpt om daarmee meer helderheid met elkaar te krijgen en om als team meer op één lijn te komen. Het werkt drempelverlagend om vermoedens van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. 

RelatieWijs kent diverse instrumenten: het gedrag van de (ex-)partners leg je langs een meetlat (criteria), gebruik je richtvragen en 'scoor' je de diverse aspecten van het gedrag. Met behulp van aanwijzingen breng je de aard, ernst, frequentie en duur van het gedrag in kaart. Om vervolgens tot een kleurenkaart te komen, waarbij tips en suggesties horen om het gesprek aan te gaan.’

'RelatieWijs en de verbeterde meldcode vullen elkaar aan'

Wat is de relatie met de meldcode?

‘RelatieWijs en de verbeterde meldcode vullen elkaar aan. Met RelatieWijs ken je een kleurenkaart toe aan het gedrag met tips en suggesties voor het gesprek. Het handelen bij grensoverschrijdend gedrag verloopt volgens de stappen van de verbeterde meldcode.’

Met RelatieWijs aan de slag? 

‘Het materiaal kent een handleiding voor professionals en casuïstiek. De handleiding wordt digitaal beschikbaar gesteld voor professionals, die zelf met (ex-)partners werken. De casuïstiek wordt (alleen) beschikbaar gesteld aan deelnemers die het trainingstraject volgen.

Dit traject is bestemd voor:

  • aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld;
  • Veilig Thuis medewerkers;
  • gedragsdeskundigen, die collega’s superviseren; 
  • andere professionals die een rol hebben in het overdragen van methodieken rond huiselijk geweld.

In 2023 vinden er weer basistrainingen RelatieWijs plaats. Deze zijn gepland op 22 september 2023 en op 10 november 2023.

Meer lezen