RelatieWijs positief ontvangen tijdens lancering

Laagdrempelige methode helpt bij aanpak partnergeweld

9 juni 2017

De nieuwe methode RelatieWijs, Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld, is op 8 juni 2017 tijdens de lancering in Utrecht positief ontvangen. Ongeveer zestig geïnteresseerde professionals waren aanwezig bij de presentatie en gingen met elkaar in gesprek. ‘De methodiek is laagdrempelig en biedt ruimte om elk mens als uniek te zien. Dat helpt in ons werk.’

Hoe weet je als hulpverlener of gedrag in een relatie over een grens gaat? En wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? Met de nieuwe methode RelatieWijs krijg je instrumenten in handen die je ondersteunen om relationeel (grensoverschrijdend) gedrag tijdig te signaleren, bespreekbaar te maken, te beoordelen en er adequaat op te reageren.

De methode RelatieWijs

Professionals uit wijkteams, Veilig Thuis, gemeenten, onderwijs, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers waren aanwezig bij de lancering van RelatieWijs, gehouden in museum Speelklok in Utrecht.

Duska Sabljic, preventiemedewerker bij Veilig Thuis Utrecht en betrokken bij de pilotfase van RelatieWijs, deelde tijdens de bijeenkomst haar ervaringen. ‘Gaandeweg bij de ontwikkeling van de methodiek is me duidelijk geworden dat cliënten als unieke mensen gezien willen worden. Doordat deze methodiek laagdrempelig is, ben ik als professional in staat om samen met de mensen te kijken naar wat hen dwars zit.'

Patronen in partnergeweld zien

‘Ik merk dat RelatieWijs mij veel inzicht geeft in gedrag van mensen. Een relatief zwaar onderwerp wordt minder zwaar, omdat je door de methodiek gedwongen wordt je eigen normen en waarden op de achtergrond te stellen. Zo kun je van een afstandje naar de relatie kijken en patronen zien. Dat helpt weer in het samen zoeken naar oplossingen’, aldus pilotdeelnemer Roos Adriaansen, werkzaam bij Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp.

‘Ik werk zelf voor een wijkteam als maatschappelijk werker. Voor ons is de methode een erkenning, omdat die ons ruimte geeft om een keuze te maken in wat we zelf kunnen oppakken en wat we doorzetten,’ aldus een deelnemer uit de zaal.

Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij Movisie, legt uit dat RelatieWijs een dubbele functie heeft. ‘De methode helpt je als professional om je onderbuikgevoelens concreet te maken en als team concensus te krijgen over wat oké is en wat niet oké is. Daarnaast is het een hulpmiddel in contact met cliënten om relationeel geweld te signaleren, bespreekbaar te maken, te beoordelen en in lijn daarvan adequaat te handelen’, aldus Janssens.

Tineke Franssen, van stichting Zijweg benadrukt het belang van feitenonderzoek. ‘Handelen op basis van onderbuikgevoelens moeten we zo veel mogelijk vermijden.’ Franssen krijgt bijval van Sander van Arum, expert multisectoraal systeemgericht samenwerken bij geweld, verwaarlozing & misbruik in huiselijke kring: ‘Wat je opschrijft na gebruik van dit instrumentarium wordt vaak in algemene termen gedaan. Belangrijk is om alles zo feitelijk mogelijk weer te geven: Wat heb je gezien? Volgens wie, enz.? Zoveel mogelijk feiten verzamelen als basis voor het handelen.”

Erkenning voor professionals

‘Hulpverleners zijn van vlees en bloed. Ook ik. Als je aan de slag gaat met deze methodiek ga je ook nadenken over je eigen relatie. Dat kan confronterend zijn. De meerwaarde van de methodiek is dat je voortdurend in beweging bent. Met de cliënt én met jezelf’, aldus Veilig Thuismedewerker Duska Sabljic.