Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Welke vormen van ondersteuning gebruiken mantelzorgers?

Enkele jaren geleden is er aan mantelzorgers gevraagd welke vormen van ondersteuning zij gebruik van maken. De meest gebruikte vorm hierbij is informatie en advies. Van de mensen die gebruik maken van respijtzorg, gaf 6 procent aan ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger, 16 procent door dagopvang en 4 procent door logeervoorzieningen. Vaak is het iemand uit de eigen kring die mantelzorger op het ondersteuningsaanbod wijst. Lees meer over de feiten en cijfers van informele zorg in Nederland in dit artikel.

Lees ook meer over:  

Respijtzorg, een adempauze voor mantelzorgers

Klik op de infographic om hem in een groter formaat te bekijken.

Voorblad infographic respijtzorg