De rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies

28 november Symposium Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’
artikel - 16 oktober 2017

In het sociaal domein is een groeiende belangstelling voor de effectiviteit van interventies voor de aanpak van sociale vraagstukken. Tijdens het symposium kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’  op 28 november 2017, staat de rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies in het sociaal domein centraal. Het symposium wordt georganiseerd door Movisie en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

In het sociaal domein is een groeiende belangstelling voor de effectiviteit van interventies voor de aanpak van sociale vraagstukken. Effect- en evaluatieonderzoek hebben als doel bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van die aanpakken. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat vooral kwantitatief onderzoek nodig is om er achter te komen ‘wat werkt’. En dan met name de gouden standaard van de randomized controlled trials (rct’s). Een groeiend aantal wetenschappers wijst echter op de waarde van kwalitatief onderzoek bij de vaststelling wat werkt.

Wat te verwachten

Tijdens het symposium zullen Trudie Knijn (Universiteit Utrecht) en Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek) pleiten voor een herziening van de beoordeling, waarbij rct’s gelden als eerste aanwijzing, maar pas van sterke aanwijzingen kan worden gesproken wanneer het oordeel van cliënten en professionals is gevraagd door middel van kwalitatief onderzoek. Vasco Lub (Bureau voor sociale argumentatie en Erasmus Universiteit Rotterdam) erkent eveneens de waarde van kwalitatief evaluatieonderzoek. Hij zal ingaan op criteria voor ‘goed kwalitatief evaluatieonderzoek’. Hoe kwalitatief onderzoek kan bijdragen aan het vaststellen van de plausibiliteit van de werking van een aanpak in het sociaal domein wordt geïllustreerd aan de hand van de interventie ‘Thuis op straat’. Daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van Marcel Ham.

Voor meer informatie kunt u een uitgebreide beschrijving van het programma bekijken.