Rol de rode loper uit voor vrijwilligers

Wil Verschoor in Trouw
artikel - 3 december 2014
Rol de rode loper uit voor vrijwilligers

Fraude, verdringing van betaald werk en ‘verplicht’ vrijwillig aan de slag: weinig bleef vrijwilligers in 2014 bespaard. Terwijl ze onmisbaar zijn, zegt Wil Verschoor, Programmamanager Participatie en actief burgerschap van Movisie in Trouw.

Vrijwilligers stelen per jaar tien miljoen euro, kopten Nederlandse kranten in januari 2014. De penningmeester van een voetbalclub drukt 195.000 euro achterover. Die van een kerk 160.000. En van de liefdadigheidsinstelling voor een Roemeens weeshuis zelfs 800.000. En de voormalig directeur van Stichting ALS maakte een ton over naar zijn eigen bankrekening. Uit onderzoek blijkt dat het vaak de penningmeesters zijn die in de fout gaan en dat besturen van stichtingen te weinig controleren. Fraai is anders.

Vrijwilligers zijn broodrovers

In 2014 openen de vakbonden CNV en FNV ieder een ‘meldpunt verdringing’, omdat ze steeds meer signalen krijgen dat betaald werk in de publieke sector wordt overgenomen door vrijwilligers. Gemeenten schrappen bijvoorbeeld onrendabele buslijnen en vrijwilligers rijden vervolgens een buurtbusje op dezelfde route. Verzorgingshuizen ontslaan zorgmedewerkers en schakelen vrijwilligers in om bewoners te helpen met eten. De bonden hebben het over werkverdringing: de vrijwilligers zijn broodrovers.

Je zal maar vrijwilliger zijn. Als je met veel voldoening rijdt in een buurtbusje, moet je in de media lezen dat je de baan van de buschauffeur hebt afgepakt.

Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten iets terug te doen voor hun uitkering. Vrijwilligerswerk wordt zo een verplichting. Veel vrijwilligersorganisaties zitten daar helemaal niet op te wachten omdat de nieuwe vrijwilligers vanwege de verplichting vaak nauwelijks gemotiveerd zijn.

5,5 miljoen

Je zal maar vrijwilliger zijn. Heb je met de collectebus je het vuur uit de sloffen gelopen, gaat een ander er met de opbrengst vandoor. En als je met veel voldoening rijdt in een buurtbusje, moet je in de media lezen dat je de baan van de buschauffeur hebt afgepakt. En wat te doen met die ongemotiveerde collega-vrijwilliger die aan de slag móet om de bijstandsuitkering te behouden?

Misbruik en diefstal komen voor en elke keer is er één te veel. Belangenvereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) stelt terecht dat er in Nederland zo’n 5,5 miljoen vrijwilligers werkzaam zijn. En dat het heel vaak heel goed gaat, al haalt dat zelden of nooit de krant. En ja, het is zuur als een vrijwilliger je werk overneemt nadat je bent ontslagen. Maar wie schrapt die banen? Niet de vrijwilliger. En nee, het is niet leuk om vrijwilligerswerk te moeten doen als tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Desondanks zijn veel vrijwilligers uit de bijstand
met veel voldoening aan de slag.

Vrijwilligers lossen een deel van de knelpunten op die ons in 2015 staan te wachten

Dit nieuwe jaar komt de participatiesamenleving weer een stapje dichterbij. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een deel van de zorg en moeten tegelijkertijd bezuinigen. Ook in de kunst, de sport, in de wijk en op scholen is er steeds minder geld en vervullen vrijwilligers steeds meer taken. En of je het nu eens bent met de bezuinigingen of niet: vrijwilligers houden in toenemende mate de maatschappij draaiend. Van vrijwillige brandweer tot voetbalcoach en van zorgvrijwilliger tot buurthuisbeheerder. Zij lossen een deel van de knelpunten op die ons in 2015 staan te wachten.

Rode loper

Wie tégen vrijwilligers is, moet dat ongenoegen laten blijken waar het is ontstaan: bij gemeenten, de landelijke overheid, stichtingsbesturen of werkgevers. En het vooral niet op de schouders van de vrijwilligers leggen. Want voor je het weet geven die er de brui aan, rijdt er helemaal geen busje meer of wordt er geen geld meer opgehaald voor goede doelen. Het is nu net 2015. Wat wordt het? Als we nou eens de rode loper uitrollen voor de vrijwilligers en onze tijd verder besteden aan het oplossen van al die andere knelpunten?

Wil Verschoor is Programmamanager participatie en actief burgerschap bij Movisie.

Bron: Trouw, vrijdag 2 januari.