Roze ouderen

artikel - 20 november 2012
Afbeelding bij Roze ouderen

Er zijn in Nederland ongeveer 150.000 homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ouder dan 65 jaar. Ook zijn er 38.000 die ouder zijn dan 80 jaar. De meesten van deze ‘roze ouderen’ wonen in de steden van de Randstad. Zij kunnen te maken krijgen met specifieke problemen die deels te maken hebben met hun seksuele voorkeur.

Er zijn diverse problemen waarmee roze ouderen kunnen worden geconfronteerd. Dit zijn de belangrijkste:

  • Zij lopen, meer dan ouderen in het algemeen, een groot risico om in een sociaal isolement terecht te komen en eenzaam te worden. Voor hen is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat ze een netwerk van familie en vrienden om zich heen hebben.
  • Door een slechtere mobiliteit wordt het voor roze ouderen moeilijker gelijkgestemden te ontmoeten. Dat vergroot het isolement en de eenzaamheid.
  • Komen roze ouderen terecht in een afhankelijkheidssituatie, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, dan kan het gebeuren dat ze niet uitkomen voor hun seksuele voorkeur, omdat ze bang zijn om buitengesloten en gepest te worden.

Homo-hetero-alliantie

Om de situatie van roze ouderen te verbeteren, hebben vier landelijke organisaties de handen ineengeslagen. Zij werken sinds 2006 samen in het Consortium Roze 50+ Nederland. Het Consortium is een homo/hetero-alliantie: organisaties die normaal gesproken niet aan één tafel zitten, doen dat nu wel. Dat is een flinke stap vooruit. De vier organisaties zijn: ouderenbond ANBO, COC Nederland, MOVISIE en Vilans (die het inmiddels opgeheven Schorer vervangt). De participatie van ANBO betekent dat een grote, algemene, landelijke ouderenorganisatie (400.000 leden) het roze element integreert in zijn activiteiten en publicaties.

Zichtbaarheid

De afgelopen jaren is veel bereikt op het punt van zichtbaarheid. De zichtbaarheid van oudere homoseksuelen is toegenomen door verschillende activiteiten, bijvoorbeeld:

  • 50PlusBeurs: dit is een jaarlijkse grootschalige informatiemarkt voor ouderen met zo’n 100.000 bezoekers. Sinds enkele jaren is op deze beurs een stand ingericht met informatie gericht op homoseksuele ouderen.
  • Grey Pride. Enkele Amsterdamse zorginstellingen organiseren in augustus, in de week voordat de Gay Pride-botenparade wordt gehouden, verschillende activiteiten om de circa 5000 roze ouderen in de hoofdstad zichtbaarder te maken.

Kennis, informatie, contact

Om de informatievoorziening en het onderlinge contact tussen roze ouderen te bevorderen, heeft het Consortium een website gemaakt, www.roze50plus.nl. Daarop staat allerlei informatie, zoals verslagen van bijeenkomsten en een agenda van (regionale) activiteiten. Verder kunnen ouderen via de site met elkaar chatten.

Roze ambassadeurs

Door het hele land zijn ‘roze ambassadeurs’ actief. Dat zijn vooral oudere homo’s en lesbo’s die goed op de hoogte zijn van de positie van roze ouderen in een stad of regio. Ze coördineren regionale en lokale activiteiten en geven input voor de website. Ze fungeren ook als de ogen en oren van het Consortium, want ze signaleren problemen en trends onder de doelgroep. De roze ambassadeurs worden getraind om hun verhaal te doen, bijvoorbeeld in de media en bij ouderenorganisaties.

Deskundigheidsbevordering

Er worden trainingen georganiseerd en er is informatiemateriaal beschikbaar om bij organisaties aandacht te vragen voor roze ouderen en om de deskundigheid te bevorderen. Professionals, beleidsmakers en managers raken langzamerhand beter op de hoogte van wat de doelgroep nodig heeft. De cultuur van organisaties wordt op deze manier beïnvloed. Belangrijk is dat deskundigheidsbevordering juist ook gebeurt bij degenen die rechtstreeks met ouderen te maken hebben, bijvoorbeeld medewerkers van woon-zorginstellingen.

Wonen: Tolerantiescan en Roze Loper

Roze ouderen vinden hun woonomstandigheden erg belangrijk. De Tolerantiescan is een instrument om na te gaan hoe de situatie in zorginstellingen is. Deze vragenlijst maakt duidelijk wat de instellingen doen (of niet doen) voor hun homoseksuele en lesbische bewoners. Zij krijgen antwoord op de vraag in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep roze ouderen. Met de uitkomsten kunnen zij hun LHBT-beleid aanscherpen. Zorginstellingen die hun beleid voor roze bewoners goed op orde hebben, ontvangen na een kwaliteitstoets de Roze Loper, een symbolische roze sleutel.

Meer informatie in twee Groenboeken

In Nederland is in 2006 en in 2011 de Roze Belweek gehouden, een telefonische peiling naar de levenssituatie, de wensen en problemen van roze ouderen. De informatie die de twee Roze Belweken opleverde, werd gepubliceerd in twee Groenboeken. Dit boek is bedoeld als basis voor beleid. Politici en directeuren van verzorgingshuizen kunnen er hun beleid op baseren. Een belangrijke uitkomst van de Roze Belweek van 2011 was, dat roze ouderen meer tevreden bleken te zijn over hun woonsituatie dan in 2006. 

 

Kennisdossier
Trefwoorden