Roze ouderen binnen de participatiesamenleving

artikel - 4 juni 2014
Afbeelding bij Roze ouderen binnen de participatiesamenleving

Op de studiemiddag van het project ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ op 20 februari 2014 discussieerden roze ouderen samen met professionals en vrijwilligers over ideeën rond het ouder worden in een samenleving, waar steeds meer verwacht wordt van burgers zelf.  Want wat als je door je seksuele voorkeur geen kinderen hebt om op terug te vallen, bijvoorbeeld omdat je kinderen je niet meer willen zien, toen je uitkwam voor je gevoelens? Of wanneer je simpelweg geen kinderen hebt? Samen kwamen zij tot mooie voornemens om de problemen te tackelen.

Zorg die in de verzorgingsstaat gebruikelijk was, verdwijnt of verandert. Veel verzorgingshuizen sluiten hun deuren of veranderen in verpleeghuizen, waar ouderen alleen terecht kunnen met een hoge medische indicatie. De zorg wordt overgenomen op wijkniveau of door meer inzet van mantelzorg. Sommige kinderen besluiten tegenwoordig om moeder of vader in huis te nemen, wat even bestraft leek te worden door de overheid met de z.g. mantelzorgboete. De mantelzorgboete is de bijnaam van de beoogde korting op de AOW als een alleenstaande oudere bij een kind intrekt. De maatregel is door Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voorlopig een jaar uitgesteld. (Herderscheê, 2014)

Als u begrijpt wat ik bedoel…

Maar wat als je door je seksuele voorkeur geen kinderen hebt om op terug te vallen, bijvoorbeeld omdat je kinderen je niet meer willen zien sinds je uitkwam voor je gevoelens? Of wanneer je simpelweg zoals veel roze ouderen geen kinderen hebt? Je vrienden om je heen worden ook oud en zijn vaak niet in staat om die mantelzorg op zich te nemen en lopen zelf tegen het probleem van ontbrekende mantelzorg aan.

Hoe kijken roze ouderen naar de toekomst als het gaat om participeren binnen de samenleving? Tijdens de workshops ontstonden mooie discussies.  Ontbrekende mantelzorg,  ziekte, omgaan met rouw, intolerantie en agressie, zelfregie, zelfredzaamheid en uitkomen voor gevoelens zijn allemaal thema’s waar de roze ouderen die aan het project deelnamen tegen aanlopen. Tot slot werd de deelnemers gevraagd een goed voornemen in te vullen en in te leveren bij de organisatoren. De voornemens van de  ouderen, professionals, vrijwilligers en andere belangstellenden blijken divers.

Voornemen 1: Zorgen voor meer aandacht

De meeste voornemens zijn gericht op het meer onder de aandacht brengen van de problematiek van roze ouderen. Het werven van homovriendelijke vrijwilligers en ‘ambassadeurs van Roze 50+’ binnen de vriendenkring en familie wordt een paar keer genoemd. Daarnaast zijn er veel voornemens om zorginstellingen en ouderenorganisaties, gemeenten (Wmo-consulenten en ambtenaren) en de landelijke overheid (‘meer aandacht vragen binnen het onderwijs’) bewuster  te maken van de problemen waarmee  roze ouderen te maken krijgen. Anderen nemen zich voor om binnen de eigen zorginstelling uit de kast te komen.

Voornemen 2: Onderling contact bevorderen

Mooie voornemens zijn er ook om activiteiten te organiseren en te bevorderen voor roze ouderen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanbieden van een computercursus is zo’n voornemen. Ook zijn er mensen die de Zonnebloem willen benaderen voor een specifiek roze reis.

Voornemen 3: Nieuwe woonvormen

Met de sluiting van de vele zorgcentra zijn er ook nog enkele voornemens rond het opzetten van roze vriendelijke woonvormen, waarbij men elkaar kan steunen en samen zorg in kan kopen om de kosten te drukken.

Er valt nog veel te doen

Ondanks dat we in een vrij land leven met veel diversiteit, concluderen de deelnemers aan het debat dat nog te weinig mensen binnen de zorg naar diversiteit kijken. Nog altijd is er meer aandacht nodig voor de problematiek waar minderheidsgroepen tegen aanlopen. Binnen de participatiesamenleving vraagt dat straks om solidariteit en inzet van mensen uit de groep zelf. Hopelijk houden  alle deelnemers  zich aan hun goede voornemens en zijn er zo weer wat stappen gezet naar meer acceptatie en begrip voor roze ouderen.


Bibliografie

  • Broese van Groenou, M. (No Date). sociale participatie. (Zesbee) Opgeroepen op mei 29, 2014, van Canon van de gerontologie
  • Herderscheê, G. (2014, mei 29). Volkskrant.nl. Opgeroepen op mei 29, 2014, van
  • RVD. (2013, september). Troonrede 2013. (RVD, Redacteur) Opgeroepen op mei 29, 2014, van Koninklijkhuis

 

 

Kennisdossier
Trefwoorden