Roze ouderen binnen de participatiesamenleving

artikel - 4 juni 2014
Afbeelding bij Roze ouderen binnen de participatiesamenleving

Op de studiemiddag van het project ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’ op 20 februari 2014 discussieerden roze ouderen samen met professionals en vrijwilligers over ideeën rond het ouder worden in een samenleving, waar steeds meer verwacht wordt van burgers zelf.  Want wat als je door je seksuele voorkeur geen kinderen hebt om op terug te vallen, bijvoorbeeld omdat je kinderen je niet meer willen zien, toen je uitkwam voor je gevoelens? Of wanneer je simpelweg geen kinderen hebt? Samen kwamen zij tot mooie voornemens om de problemen te tackelen.

Zorg die in de verzorgingsstaat gebruikelijk was, verdwijnt of verandert. Veel verzorgingshuizen sluiten hun deuren of veranderen in verpleeghuizen, waar ouderen alleen terecht kunnen met een hoge medische indicatie. De zorg wordt overgenomen op wijkniveau of door meer inzet van mantelzorg. Sommige kinderen besluiten tegenwoordig om moeder of vader in huis te nemen, wat even bestraft leek te worden door de overheid met de z.g. mantelzorgboete. De mantelzorgboete is de bijnaam van de beoogde korting op de AOW als een alleenstaande oudere bij een kind intrekt. De maatregel is door Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voorlopig een jaar uitgesteld. (Herderscheê, 2014)

Als u begrijpt wat ik bedoel…

Maar wat als je door je seksuele voorkeur geen kinderen hebt om op terug te vallen, bijvoorbeeld omdat je kinderen je niet meer willen zien sinds je uitkwam voor je gevoelens? Of wanneer je simpelweg zoals veel roze ouderen geen kinderen hebt? Je vrienden om je heen worden ook oud en zijn vaak niet in staat om die mantelzorg op zich te nemen en lopen zelf tegen het probleem van ontbrekende mantelzorg aan.

Hoe kijken roze ouderen naar de toekomst als het gaat om participeren binnen de samenleving? Tijdens de workshops ontstonden mooie discussies.  Ontbrekende mantelzorg,  ziekte, omgaan met rouw, intolerantie en agressie, zelfregie, zelfredzaamheid en uitkomen voor gevoelens zijn allemaal thema’s waar de roze ouderen die aan het project deelnamen tegen aanlopen. Tot slot werd de deelnemers gevraagd een goed voornemen in te vullen en in te leveren bij de organisatoren. De voornemens van de  ouderen, professionals, vrijwilligers en andere belangstellenden blijken divers.

Voornemen 1: Zorgen voor meer aandacht

De meeste voornemens zijn gericht op het meer onder de aandacht brengen van de problematiek van roze ouderen. Het werven van homovriendelijke vrijwilligers en ‘ambassadeurs van Roze 50+’ binnen de vriendenkring en familie wordt een paar keer genoemd. Daarnaast zijn er veel voornemens om zorginstellingen en ouderenorganisaties, gemeenten (Wmo-consulenten en ambtenaren) en de landelijke overheid (‘meer aandacht vragen binnen het onderwijs’) bewuster  te maken van de problemen waarmee  roze ouderen te maken krijgen. Anderen nemen zich voor om binnen de eigen zorginstelling uit de kast te komen.

Voornemen 2: Onderling contact bevorderen

Mooie voornemens zijn er ook om activiteiten te organiseren en te bevorderen voor roze ouderen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanbieden van een computercursus is zo’n voornemen. Ook zijn er mensen die de Zonnebloem willen benaderen voor een specifiek roze reis.

Voornemen 3: Nieuwe woonvormen

Met de sluiting van de vele zorgcentra zijn er ook nog enkele voornemens rond het opzetten van roze vriendelijke woonvormen, waarbij men elkaar kan steunen en samen zorg in kan kopen om de kosten te drukken.

Er valt nog veel te doen

Ondanks dat we in een vrij land leven met veel diversiteit, concluderen de deelnemers aan het debat dat nog te weinig mensen binnen de zorg naar diversiteit kijken. Nog altijd is er meer aandacht nodig voor de problematiek waar minderheidsgroepen tegen aanlopen. Binnen de participatiesamenleving vraagt dat straks om solidariteit en inzet van mensen uit de groep zelf. Hopelijk houden  alle deelnemers  zich aan hun goede voornemens en zijn er zo weer wat stappen gezet naar meer acceptatie en begrip voor roze ouderen.


Bibliografie

  • Broese van Groenou, M. (No Date). sociale participatie. (Zesbee) Opgeroepen op mei 29, 2014, van Canon van de gerontologie
  • Herderscheê, G. (2014, mei 29). Volkskrant.nl. Opgeroepen op mei 29, 2014, van
  • RVD. (2013, september). Troonrede 2013. (RVD, Redacteur) Opgeroepen op mei 29, 2014, van Koninklijkhuis

 

 

Kennisdossier
Trefwoorden

Reacties

Binnen en buiten mijn organisatie de SWOA (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) wil ik meer aandacht en begrip vragen voor de doelgroep Roze Ouderen. Ik heb contact gelegd met de Roze Ouderen-groep die maandelijks in een van onze locaties bijeenkomt: doel ,eer publiciteit en bekendheid zodat meer Roze Ouderen de weg naar deze broep en andere specifieke activiteiten weten te vinde . Ook goede contacten met COC Midden Gelderland: doel oa het op de planken brengen in Arnhem, van een toneelstuk over Roze Ouderen en hun leven. Er moet nog veel gaan gebeuren de komende jaren. Maar het begin is er en dat is positief!

Hoi Willem,

Geweldig al deze initiatieven.
Leuk zo een toneelstuk. Wie weet past het misschien in de toolkit.
“De Toolkit van Roze 50+ met concrete instrumenten voor een LHBT vriendelijke zorg, cultuur, bejegening, beleid en ondersteuning in woonzorgcentra, (thuis)zorginstelingen en welzijnsorganisatie is vernieuwd. Met een aantal leuke en leerzame nieuwe interventies en in een nieuw jasje!” zie link: https://www.roze50plus.nl/diensten/kennisbank/328/niewe-toolkit-2014215/

Heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Peter

Beter laat dan nooit - Ik heb vandaag het contactformulier van De Zonnebloem ingevuld met het idee/de wens om een extra LHBT of homovriendelijke (vaar)reis op te nemen in het programma. Ben ik afwachting van een antwoord.

Beste Leonie,

Wat een geweldig initiatief! Ik hoop dat het gaat lukken bij de Zonnebloem. Wil je ons hier alsjeblieft op de hoogte houden over de voortgang?
Heel veel succes en ik ga duimen!

Met vriendelijke groet,

Peter

Voortgang: Nog geen reactie!

Hai Leonie,

Dat zou een geweldig plan zijn.
Wij hebben een hele goede vriend van bijna 80 jaar oud die sinds dat zijn partner na 43 jaar samenzijn is overleden nooit meer op vakantie is geweest.
Aan de 'normale' senioren reizen wil hij niet deelnemen maar tot op heden heb ik ook nog nergens geen homovriendelijke senioren reis gevonden.

Groetjes,

Silvia Hoogeveen

Ik weet ook wel een paar koppels en singles die direct zouden inschrijven! O.a. de neef van mijn moeder die ik ook al meenam naar de Roze Ouderen Salon in Delft. Een maandelijks uitje is al fijn, maar een vakantie zou echt grandioos zijn. Wil ik wel vrijwilliger zijn!

Dan geef ik mij ook gelijk op als vrijwilliger !!!

Ha Sylvia,

ik kreeg van De Zonnebloem een heel formeel antwoord. Heb direct geantwoord, want ... dat beviel me natuurlijk helemaal niet!

Wordt hopelijk vervolgd....

Silvia, dat wordt gezellig! En Peter en de rest... Ik heb zonet een mailtje gestuurd naar het dienstencentrum van De Zonnebloem de de volgende tekst:

Beste medewerker/ster van de Zonnebloem,

Ik heb vorige maand een contactformulier ingevuld op de website. Naast een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging heb ik helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Ik ben reuze benieuwd naar uw antwoord, ook namens een aantal andere geïnteresseerden.

´n Vriendelijke groet,
Leonie Valentin

Hoi Silvia,

Ik heb begrepen van een collega, dat de Zonnebloem al eerder een reis heeft gerganiseerd voor roze ouderen.
Leonie heeft ook gereageerd (zie hier bovwen) en zij geeft aan dat zij een contactformulier heeft ingevuld van de Zonnebloem. Hopelijk komt er weer een homovriendelijke reis.

Groetjes,

Peter

Hai Peter,

zie voor de voortgang richting De Zonnebloem mijn antwoord op Silvia. Kort en krachtig, nog geen antwoord.

Ha Peter,

ik kreeg van De Zonnebloem een heel formeel antwoord. Heb direct geantwoord, want ... dat beviel me natuurlijk helemaal niet!

Na, als enige lesbo in een 50+ seniorenwoongroep in amsterdam centrum, een blauw been geschopt en een blauw oog geslagen te zijn door 2 mannen, nam ik me voor het bestuur van de huurdersvereniging voor te stellen 'vriend/in van de rose loper' te worden.
Met de reactie : we zien geen aanleiding' moest ik het doen.
Amsterdam anno 2014!

Beste Ans,

Wat een naar verhaal, wel heel goed dat je probeert om de roze loper te introduceren bij de huurdersvereniging.
Je ervaring deel ik met een collega bij het COC die gespecialiseerd is in onderhandelen met instellingen rond de roze loper. Mocht dit niets opleveren dan kunnen we vervolgens de krachten bundelen en besluiten we dan wat de volgende stap is.

Met vriendelijke groeten,

Peter

Mijn voornemen viel onder punt 1; zorgen voor meer aandacht. In het bijzonder in het zorgcentrum waarbij ik een aanleunwoning huur. Het op 20 februari meegekregen foldermateriaal heb ik op een bijeenkomst van voormalige mantelzorgers, die georganiseerd was door het Steunpunt Mantelzorg in Veldhoven, besproken. Dat Steunpunt organiseert samen met de dienst Welzijn van RSZK (Regionale Stichting Wooncentra De Kempen) in ons wooncomplex maandelijks een mantelzorgsalon en dat heeft mij op een idee gebracht. Lesbische vrouwen en homosexuele mannen zijn hier erg onzichtbaar en personeel en vrijwilligers gaan standaard uit van een heterosituatie. Aangezien het Steunpunt al een goed contact heeft met de dienst Welzijn was mijn vraag op dezelfde manier maandelijks een roze salon te organiseren of iets anders te doen waardoor het gesprek op gang komt. Men stond er zeer welwillend tegenover.

Hoi Gerda,

Ik hoop dat het gaat lukken om de roze salon te organiseren in Veldhoven.
Heel veel succes!

Met vriendelijke groeten,

Peter

Ben helaas door storingen op het spoor niet bij de studiemiddag aanwezig geweest. Heb intussen in april in Breda, n.a.v. de 'als u begrijpt wat ik bedoel' bijeenkomsten die vorig jaar plaatsvonden, op verzoek van een van de deelnemers een soos gestart voor alleenstaande roze 50 plussers. Die vindt iedere laatste zondag van de maand plaats.

Groet,
Hans van der Wal
Roze 50+ ambassadeur

Hoi Hans,

Wat een geweldig initiatief! Ik hoop dat de soos een succes is. Als roze 50 plussers naar de soos willen komen, waar moeten ze dan naartoe?

Met vriendelijke groeten,

Peter

Zondag 29 juni vindt in café-restaurant De Markt aan de Leuvenaarstraat 91 (ingang Stichting Elisabeth) te Breda van 14:00 - 17:00 de Roze 50+ soos plaats voor alleenstaande roze 50 plussers. Uiteraard zijn alleenstaande 50 minners ook welkom.
Vervolgens elke laatste zondag van de maand, zelfde tijd en plaats.

Dag Peter,

Jammer dat er van mijn, weliswaar kritische opmerkingen, niet of nauwelijks gebruik is gemaakt, o.a. ten aanzien van emancipatie van zogenaamde "roze ouderen" en het hanteren van onnodige "angstreacties". Mijn aandeel in de burgerparticipatie ( omdat ik vind dat de homo-gemeenschap zichzelf teveel isoleert !): mij is gevraagd door de "Summer School of Thinking City" ( V.U. Amsterdam) mijn zelf verbouwde "levensloopbestendige" appartement beschikbaar te stellen als studieobject voor studenten en een voordracht te houden.

Omdat ik mijn kennis en expertise duidelijk niet kan ventileren in de "roze gemeenschap" heb ik besloten kanalen aan te boren die wel bereikbaar zijn en dat blijkt de hetero-samenleving te zijn. Waar ik tot op heden ( 73 jaar ) probleemloos kan functioneren als flikker .

De "roze oudere" zou zichzelf meer kunnen gaan accepteren en vervolgens acceptatie en aandacht opeisen, zoals de wetgever dat ook heeft bedoeld.

Sterkte en veel suc6 .

Hoi Evert,

Bedankt voor je update hier. Wat betreft je kritische opmerkingen: Ik heb geprobeerd om in het artikel de voornemens op thema in te delen en jouw 'onnodige angstreacties' zal ik dan onder het voornemen 'zorgen voor meer aandacht' willen plaatsen.
Ik ben heel blij voor je dat je binnen de hetero-samenleving kan functioneren als "flikker". Ik wens dat dit voor iedereen op kan gaan. Voor veel roze ouderen kun je dan ook een voorbeeldfunctie hebben lijkt mij.
Veel succes met de activiteiten bij de summer school

Met vriendelijke groet,
Peter

Geachte heer Van Delft,
Samen met mijn partner had ik het idee voor een roze woongroep 50+ in Friesland op te zetten. We zijn inmiddels met de uitvoering van het idee begonnen. Donderdag 5 juni a.s. is in Leeuwarden de tweede bijeenkomst voor belangstellenden. De eerste bijeenkomst, 1 mei jl., was hoopgevend. Er zal nog veel gepraat moeten worden voordat we met een groep mensen op een lijn zitten en kunnen overgaan tot realisatie. Hiervoor hebben we ongeveer een jaar ingepland.
Met vriendelijke groet,
Willem Dekker

Hoi Willem,

Wat een mooi initiatief en ik ben erg benieuwd hoe de tweede bijeenkomst verloopt.
Ik wens je heel veel succes met het opstarten van jullie woongroep.

Met vriendelijke groet,
Peter

Bedankt, Peter; we krijgen onophoudelijk enthousiaste reacties op ons plan en merken dat het mensen, die om allerlei redenen nog niet willen meedoen, wel aan het denken zet over hun toekomstige woonsituatie en op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen. Juist omdat wij aan het begin staan hebben we nu mensen nodig die actief willen meedoen. We geven een Nieuwsbericht uit naar aanleiding van elke bijeenkomst om de 'buitenwacht' te informeren. Het tweede Nieuwsbericht komt er binnenkort aan.
Met vriendelijke groet,
willem dekker

Reageer op dit artikel

4 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.