Samenleving wordt steeds harder, gemeenten moeten investeren in positieve ontmoetingen

Eind april 2022 presenteerde het AIVD haar jaarverslag en een doorkijkje naar wat ons te wachten staat in de komende jaren. Het is geen rooskleurig plaatje. Verharding en verdeeldheid in de samenleving, groei van rechts-extremisme, terrorisme en radicalisering en anti-overheidsprotesten. Nog eens een flinke wake-up call voor ons allemaal. 'Tijd om met man en macht in te zetten om het tij te keren en erger te voorkomen', reageert Movisie-expert Annemarie van Hinsberg op het ANP. En daarin ligt ook een belangrijke opgave voor gemeenten en professionals die werken aan ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein.

Annemarie van Hinsberg op het ANP: 'Om te beginnen: investeer in positieve ontmoetingen tussen mensen, online en offline. Zeker na twee jaar corona met social distancing en lockdowns kan dit een stevige impuls gebruiken. In de afgelopen paar jaar is er veel kennis ontwikkeld over hoe je kunt omgaan met ongewenste polarisatie, zoals onder andere te lezen in het rapport Theorieën en aanpakken van polarisatie van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Kennis over het versterken van sociale verbinding door contact. En over de kracht van ontmoeting, online en offline, om verschillen tussen (groepen) mensen te overbruggen.'

Polarisatie verminderen

'Diverse onderzoeken, zoals het KIS-onderzoek Waarom contact werkt, laten zien dat contact tussen (groepen) mensen, onder bepaalde voorwaarden, bijdraagt aan het verminderen van spanningen en polarisatie tussen (groepen) mensen. Het draagt bij aan het verbeteren van de onderlinge verstandhouding en begrip en het verminderen van vooroordelen en discriminatie.'

Gemeenten, versterk burgerinitiatieven

Annemarie van Hinsberg vervolgt: 'Toch lijkt het bij veel gemeenten nog geen prioriteit te zijn om hierin te investeren. Er zijn veel mooie en veelbelovende initiatieven van actieve burgers en vrijwilligers die inzetten op het organiseren van ontmoeting. Helaas missen zij door gebrek aan tijd, menskracht en middelen vaak continuïteit. Ondersteun hen om hun initiatieven te versterken. Zorg dat zij voldoende menskracht en middelen hebben en dat zij de beschikbare kennis kunnen benutten om de effectiviteit van hun inzet (verder) te vergroten. Het is geen "softe" aangelegenheid, maar bittere noodzaak.'

Interviews met experts terugluisteren

Herman de Bruin van Omroep Wetering interviewde Annemarie van Hinsberg over polarisatie en het creëren van ontmoetingen door gemeenten. Dit interview is uitgezonden op SCHIE FM in het programma Mens & Samenleving, via de kanalen van Omroep Vlaardingen en komt in De Late Avond. Heb je het gemist? Je kunt de uitstekende interviews met Movisie-experts terugluisteren op ons YouTube-kanaal. De interviews duren steeds circa 7 minuten.

Luister hieronder naar het interview met Annemarie van Hinsberg:

De Wij(k)verbinder

Kun je hulp gebruiken bij het organiseren van verbindende activiteiten? Maak gebruik van De Wij(k)verbinder. Dit is een online tool voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers die activiteiten willen organiseren op een effectieve manier. Annemarie van Hinsberg: ‘De huidige situatie in de wijk is een belangrijk uitgangspunt om te bepalen welke activiteit je organiseert. Het vraagt om een andere aanpak als wijkbewoners met verschillende achtergronden weinig contact met elkaar hebben of als er sprake is van overlast.’

Kijk op DeWijkverbinder.nl