#SamenSterker het nieuwe jaar in

Het einde van het jaar 2021 nadert. En dat is altijd een goed moment om terug te blikken. Hoewel we misschien allemaal anders hadden gehoopt, stond 2021 toch weer voor een belangrijk deel in het teken van de coronapandemie.

Ik herinner me nog de verbijstering die ik voelde toen ik aan het begin van dit jaar op het journaal keek naar de rellen rond het instellen van de avondklok. Ze maakten een groeiende tweedeling in onze samenleving zichtbaar en ook de woede en het wantrouwen dat hierachter schuil ging. 

Met de actie #SamenSterker deden veel betrokken organisaties mee aan een oproep voor een meer respectvolle samenleving. Er kwam aandacht voor kwetsbare jongeren, voor wie hun positie op de arbeidsmarkt verder is verslechterd, voor de bestaanszekerheid die voor veel mensen onder druk is komen te staan en voor mensen die slachtoffer dreigden te worden van de toename van huiselijk geweld. En tal van maatschappelijke organisaties hebben zich ingezet om binnen de geldende coronarichtlijnen toch het contact met mensen in een kwetsbare positie te blijven onderhouden.

Een paar dagen voor kerst werden er weer stevige beperkende maatregelen genomen om de nieuwe Omikron variant van het coronavirus een halt toe te roepen. In mijn eigen gemeente ontstond een spontaan (burger)initiatief, door met een draaiorgel langs de woonzorgcentra te gaan om daar kerstliedjes ten gehore te brengen. De initiatiefnemers zorgden voor sponsoring door o.a. het bedrijfsleven en de plaatselijke Rotaryclub. Ik ging mee en zag de mensen van achter hun raam meezingen en naar ons zwaaien. Het was ontroerend om te zien wat zoiets kleins met mensen doet. 

'Nederland deugt' schrijft hoogleraar Theo Schuyt op 20 december in het Financieel Dagblad. We weten dat er meer dan 6 miljoen mensen in Nederland zijn die zich als vrijwilliger inzetten. En daar zijn dan al die spontane burgerinitiatieven, alle mantelzorg en alle burenhulp niet eens in meegeteld. 

En dat maakt dat ik toch hoopvol en met vertrouwen naar het nieuwe jaar 2022 kan kijken. Natuurlijk staan er weer veel nieuwe uitdagingen op ons te wachten. We zijn nog niet van corona af. We zullen te maken gaan krijgen met een nieuw regeerakkoord, met gemeenteraadsverkiezingen en ongetwijfeld ook weer met nieuwe spanningen in onze samenleving. 

Maar er zullen ook weer vele nieuwe (burger)initiatieven zijn, waardoor mensen zich gezien en gehoord zullen voelen en die onze samenleving leefbaar en veiliger maken. Dankzij al die mensen van goede wil zullen we er met onze samenwerkingspartners ook in 2022 weer in slagen om duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie tot stand te brengen. 

Een saamhorig, veilig, gezond en inspirerend 2022 gewenst!
Janny Bakker-Klein
Voorzitter RvB Movisie