Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Frustratiewijzer biedt oplossingen bij vijf veelvoorkomende frustraties

De Frustratiewijzer geeft een overzicht van vijf veel voorkomende frustraties van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Je vindt hierin tips en handige informatie waarmee je vastgelopen processen weer op gang kunt helpen.

Professionals uit het onderwijs, het sociaal domein, het zorgdomein én het veiligheidsdomein werken samen om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken. Agenten, leerkrachten en pedagogische medewerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers in een wijkteam, jeugdzorg en jeugdbescherming, GGZ en nog vele andere professionals komen in aanraking met plegers en slachtoffers. Ze hebben elkaar nodig om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft in een gezin. Maar regelmatig staan frustraties of knelpunten in de samenwerking een succesvolle aanpak in de weg.

Frustraties én oplossingen uit de praktijk

De informatie uit de frustratiewijzer komt uit gesprekken die het CCV, Movisie en het NJi voerden met veel verschillende professionals die zich bezighouden met onveiligheid. Denk aan medewerkers uit het onderwijs, het zorg- en veiligheidshuis, politieagenten, wijkteammedewerkers, vrouwenopvang en jeugdzorg. Zij deelden naast hun frustraties en voorbeelden van minder goede samenwerking ook de succesfactoren om de samenwerking te verbeteren.

Je vindt de Frustratiewijzer op huiselijkgeweld.nl