Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

De ervaringsdeskundige aan het woord

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Tjarda Reesink is teamondersteuner bij de jeugdbescherming én ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld. Vijftien jaar lang is ze mishandeld door haar toenmalige echtgenoot. ‘Ik neem mijn eigen ervaring mee in mijn werk, om zo echt wat te betekenen voor een ander.’  

'Het raakt mij enorm als ik vastloop en dingen niet voor elkaar krijg. Als een kind thuis niet veilig is, moet het elders worden ondergebracht. Soms moet je echt met kinderen leuren, omdat er nergens plek is. Alle organisaties kampen met wachtlijsten en grote werkdruk. Als een organisatie die screenings doet voor opvang binnen het eigen netwerk van het kind, zegt: ‘kom over een jaar maar terug’, dan is dat heel heftig. Vaak komt er uiteindelijk een oplossing door leidinggevenden met elkaar in contact te brengen, maar dat kost tijd en levert veel frustratie op.'

Lees het volledige interview met Tjarda op www.huiselijkgeweld.nl

Drie verhalen uit de praktijk  

Het verhaal van Tjarda Reesink is onderdeel van een serie van drie portretten. Naast ervaringsdeskundige Tjarda delen een huisarts en twee procesregisseurs hun ervaringen met samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Welke frustraties ervaren zij? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals? 

Lees ook de andere portretten op www.huiselijkgeweld.nl

Frustratiewijzer

Deze portretten sluiten aan op de Frustratiewijzer – Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vind je vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samen-werking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratiewijzer help je vastgelopen processen weer op gang.

Download de frustratiewijzer op www.huiselijkgeweld.nl

mensen