Samenwerken met mantelzorgers in woongroepen

artikel - 24 juli 2013
Afbeelding bij Samenwerken met mantelzorgers in woongroepen

In kleinschalige woongroepen voeren bewoners en verzorgenden samen een klein huishouden. Mantelzorgers nemen daarbij een bijzondere plek in. 'Maak in een vroeg stadium kennis met mantelzorgers en spreek je verwachtingen uit', adviseert Theo Royers van het Expertisecentrum Mantelzorg.

In een kleinschalige woongroep komen mantelzorgers langs wanneer ze willen. Ze kunnen helpen met aardappels schillen, zetten soms de tafel klaar en mogen de kastjes open trekken alsof ze thuis zijn. Maar hoe gaan professionals om met deze bijzondere plek voor mantelzorgers? Is er sprake van samenwerking? Hoe geef je die samenwerking vorm en welke taak is dan eigenlijk voor wie?

Vier rollen van de mantelzorger

Het SOFA-model geeft antwoord op deze vragen. Volgens dit model kan de mantelzorger vier rollen hebben. In de eerste plaats die van ervaringsdeskundige als het gaat over het leven van de zorgvrager. Ten tweede die van hulpvrager. Mantelzorgen kan soms zeer belastend zijn. Het is aan de professional om de mantelzorger hierbij te ondersteunen. Ten derde die van betrokkene, als familielid, partner of vriend van de zorgvrager. En tot slot die van zorgverlener. Samen met de professional ondersteunt de mantelzorger de zorgvrager.

Gekoppeld aan werkwoorden

Welke rol het meest prominent is, kan van tijd tot tijd verschillen. Elke rol is gekoppeld aan een werkwoord. Professionals dienen Samen te werken met de ervaringsdeskundige, de hulpvrager Ondersteunen, de onderlinge relatie te Faciliteren en Af te stemmen met de zorgverlener. De eerste letters van deze werkwoorden vormen samen het woord SOFA.

Film over mantelzorg

De film ‘Mantelzorg bij kleinschalig wonen’ laat de verschillende rollen van mantelzorgers zien. Wanneer is een mantelzorger een mede-zorgverlener en hoe kijken de professionals hier tegenaan? Mantelzorgers en verzorgenden komen aan het woord om uitleg te geven over het samenspel en de meerwaarde ervan. Of zoals Theo Royers zegt in de film: 'Investeren in mantelzorgers levert veel op. Door het vertrouwen dat mantelzorgers krijgen, zijn zij bereid zich veel meer in te zetten.' De film is te zien op de website van het expertisecentrummantelzorg.nl/samenspel.

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 17, juni 2013. MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE en verschijnt drie keer per jaar. MOVISIES ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan!