‘Schaf ballast van doelgroepverklaring voor leerlingen Praktijkonderwijs af’

18 maart 2019

Op donderdag 14 maart 2019 vond een werkbezoek aan de Gooise Praktijkschool in Hilversum plaats. Landelijk kennisinstituut Movisie organiseerde het werkbezoek om kennis uit de praktijk te verbinden met het beleid. Docenten vertelden over hun werk en leerling Louïse was de gastvrouw.

De Gooise Praktijkschool begeleidt 320 leerlingen met leerproblemen en/of gedragsproblemen. Zij hebben vaak ook moeite om zich te handhaven in de samenleving. Bij leeftijdsgenoten vinden ze moeilijk aansluiting en er is onder deze jongeren veel eenzaamheid.

Het vinden van werk voor deze jongeren is best lastig, maar de Gooise Praktijkschool slaagt daar erg goed in door de persoonlijke benadering van leerlingen en door de goede regionale samenwerking in de Gooi en Vechtstreek. Ook is er intensief contact tussen de Gooise Praktijkschool en de afzonderlijke gemeenten in de regio. Het hebben van een vaste contactpersoon per gemeente werkt daarbij erg goed. De school doet ook nog minimaal twee jaar de nazorg voor leerlingen als ze van school af zijn. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, omdat het laagdrempelig is en de oud-leerlingen zich veilig voelen op de school.

Louïse van de praktijkschool serveert hapjes

Doelgroepverklaring

Leerlingen van de Gooise Praktijkschool kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister. Dat gaat volgens de school ook heel goed. Wat niet goed gaat, is het aanvragen van een doelgroepverklaring. Tijdens het werkbezoek gingen verschillende partijen hierover in gesprek: ROC Amsterdam (locatie Hilversum), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), RBL Gooi en Vechtstreek, Klimopschool en Mozarthof Hilversum (ZMLK onderwijs), Regio Gooi en Vechtstreek en Gemeente Hilversum en Wijdemeren. Via een Skype-verbinding werden vragen gesteld aan CDA-Kamerlid René Peters.

Het knelpunt dat de school ervaart is een gevolg van nieuwe regelgeving. Sinds 1 januari 2018 moeten werkgevers uiterlijk binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring invullen. Is de werkgever te laat, dan kan die geen aanspraak maken op een loonkostenvoordeel. Probleem bij leerlingen van de praktijkschool is dat dit ook geldt voor betaalde stages. Als een leerling stage loopt en daarna bij deze werkgever mag blijven, dan komt de werkgever niet meer in aanmerking voor het loonkostenvoordeel. Dat betekent dat de stagevergoeding niet betaald moet worden (wat voor leerlingen niet echt stimulerend is) of dat de werkgever de leerling niet in dienst moet nemen (ook dat is onwenselijk). De stagevergoeding ‘zwart’ uitbetalen is ook geen gewenste oplossing.

Skype gesprek met René Peters van het CDA

Ballast

De praktijkschool wil het doelgroepregister handhaven, maar ziet het liefst een afschaffing van de bureaucratische doelgroepverklaring. Klaas-Albert Klein, docent en mentor op de Gooische Praktijkschool: ‘Schaf de ballast van de doelgroepverklaring af. Het irriteert werkgevers enorm. Het zijn onnodige regels, die alleen maar drempels opwerpen voor onze leerlingen.’ Eveline Versluis, communicatieadviseur bij Movisie, begrijpt dat het lastig is om de regelingen rondom de doelgroepverklaring aan werkgevers uit te leggen. ‘Tijdens het werkbezoek bleek dat het voor mensen uit de praktijk zelfs lastig is om dit knelpunt aan beleidsadviseurs bij gemeenten uit te leggen, laat staan dat werkgevers dit nog begrijpen.’ Eveline vermoedt dat de afschaffing van de doelgroepverklaring voor de politiek in Den Haag nog wel een lange weg te gaan is. Mogelijk kan op korte termijn al wel een tussenstap worden gezet door de stagevergoeding voor leerlingen uit het doelgroepregister niet te betrekken bij de uitvoering van de regeling.’