‘Schoon, heel en werkzaam?’

Wetenschap, bestuur en praktijk in debat
artikel - 26 april 2013
Afbeelding bij ‘Schoon, heel en werkzaam?’

Wat werkt in de sociale sector? Dat is de centrale vraag in het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. In Rotterdam werd donderdag 25 april 2013 gedebatteerd over de conclusies uit het onderzoek ‘Schoon, heel en werkzaam?’ van Vasco Lub. Het onderzoek haalde de voorpagina’s van vrijwel alle kranten.

Bij veel wijkbeleid in achterstandswijken worden van tevoren bepaalde aannames gemaakt. Lub onderzocht de wetenschappelijke houdbaarheid van deze aannames. Een kleine greep uit de conclusies uit het onderzoek van Lub die de media haalden: ‘slechte wetenschappelijke onderbouwing’, ‘straatcoaches zorgen niet voor minder overlast’, ‘sport werkt niet als bindmiddel voor sociale cohesie’ en ‘buurtbarbecues helpen niet om de buurt leefbaarder te maken’. Toch zat de kern van zijn betoog niet in het onderuit schoffelen van sociale interventies. Eerder was het een pleidooi voor betere sociale professionals en intelligentere beleidsvorming. ‘Actief burgerschap volgt een goed functionerende overheid, niet omgekeerd’, aldus Lub. Ook pleit hij voor meer evaluatie vooraf. ‘Bekijk vóór het inzetten van projecten al naar hoe sterk de aannames met betrekking tot je doelstellingen zijn’. 

Aannames onder de loep nemen

Movisie investeert al jaren in onderzoek dat meer inzicht moet geven in hoe de kwaliteit van het werk in het sociale domein kan worden verbeterd. Lubs onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van leefbaarheidsinterventies daagt de sector uit om beter te kijken naar wat de aannames zijn die daaraan ten grondslag liggen. ‘De conclusies geven mij munitie door de theoretische onderbouwing en maken duidelijk dat maatwerk noodzakelijk is in plaats van methoden als "holy grail" te beschouwen’, gaf jongerenwerker Marcel Tiel aan.

Buurtbeleid is geen veiligheidsbeleid

Er is niks mis met het subsidiëren van buurtbarbecues als je de sfeer in de buurt wilt verbeteren en ontmoeting tussen bewoners wilt stimuleren. Het wordt ingewikkelder als het gefinancierd wordt vanuit een potje dat het veiligheidsgevoel in de buurt moet verhogen. ‘Buurtinitiatieven en wijkbeleid worden sterk gekleurd door de gemeentelijke obsessies met veiligheidsbeleid,’ zei hoogleraar en criminoloog René van Swaaningen in een reactie op het onderzoek. ‘Gaat het om interventietheorie of subsidielogica?’, vraagt Joke van der Zwaard, onderzoekster leefbaarheid Rotterdam zich af.

Download Schoon, heel en werkzaam?. Ook is er een samenvatting van het onderzoek beschikbaar, met een bij ieder onderzocht beleidsthema geschreven folder met de belangrijkste conclusies.

Schoon, heel en werkzaam?, is geschreven in opdracht van Movisie in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ dat gefinancierd wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.