SchuldendeBaas biedt online ondersteuning bij schulden

'Schaamte vormt geen barrière'

14 december 2018

SchuldendeBaas is een online schuldhulpverleningsplatform. Mensen komen niet naar een afspraak, maar kunnen online vragen stellen en in contact komen met een hulpverlener. Movisie sprak met de makers.

Deze ondersteuning werkt voor sommigen beter dan reguliere schuldhulpverlening. Het is een laagdrempelige manier van hulp zoeken. Daarmee kan te laat melden vanuit schaamte voorkomen worden. Daarmee komt hulp eerder en zijn de problemen niet verder gegroeid. Het stimuleert mensen ook om op een positieve manier zelf aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?

‘SchuldendeBaas biedt een werkomgeving waar schuldhulpverlener en klant met elkaar in een online omgeving in contact kunnen komen. Dit contact loopt loopt uitsluitend via digitale berichten. Op het platform zijn ruim 4.000 voorbeeld-berichten opgenomen, samen met meer dan 200 werkvormen en opdrachten voor klanten. Het proces van aanmelding tot hulp loopt voor de klant en professional als volgt.’

Voor de klant

'Na aanmelding via de website wordt deze automatisch doorgestuurd naar de schuldhulpverlenende organisatie. De klant krijg binnen 48 uur een bericht over toelating tot Online Schuldhulpverlening bij zijn of haar eigen gemeente. Hierna krijgt de klant digitaal vragen en opdrachten gestuurd. Ook wordt een vaste schuldhulpverlener aan de klant gekoppeld.'

'Schaamte vormt geen barrière'

Voor de professional

'Nadat een klant zich heeft aangemeld, wordt deze door een centrale persoon gekoppeld aan een passend type hulpverlening en een coach. Het traject sluit daarmee aan op de doelgroep en is kort- of langdurend. De klant ontvangt bericht wie zijn of haar professionele e-coach is. Daarmee is de Online Schuldhulpverlening gestart. De online schuldhulpverlening maakt gebruik van motiverende gespreksvoering, positieve psychologie en e-coaching.'

Welke voordelen heeft SchuldendeBaas ten opzichte van reguliere schuldhulpverlening?

'Mensen kunnen aan de slag van achter hun eigen computer; op tijden dat het hen uitkomt en in het tempo dat bij hen past. Het zelf schrijven helpt bij het reflecteren en de gedachten ordenen. Het feit dat mensen zich niet fysiek hoeven te melden, maar zich vanuit thuis anoniem kunnen melden, werkt.

'Een 72-jarige man meldde zich aan. Hij woonde tegenover het gemeentehuis'

Het voordeel voor de hulpverlener: mensen met schulden durven zich uit schaamte niet bij instanties te melden. De werkwijze van SchuldendeBaas omzeilt het directe contact. Daardoor vormt schaamte geen barrière.'

Heb je hier een voorbeeld van?

‘We dachten aanvankelijk dat jongeren zich zouden aanmelden. Wat blijkt? De groep die zich aanmeld is qua leeftijd net zo verdeeld als de mensen met schulden die zich bij schuldhulpverlening melden. Een mooi voorbeeld: een 72-jarige man die zich niet wilde aanmelden bij de gemeente, meldde zich wel bij ons aan. Hij woonde nota bene tegenover het gemeentehuis.

Zowel klant als hulpverlener ervaren voordelen; dat noemen we de werkzame elementen

Werkzame elementen

  • De anonieme start van de schuldhulpverlening helpt klanten om zich kwetsbaar op te durven stellen; daardoor is de communicatie open.  
  • No show is geen probleem meer, dus de hulpverlening is effectiever.
  • Schrijven helpt bij reflectie en ordenen van gedachten.
  • De hulpverlening is opgeknipt in kleine stappen. Zo kan de klant steeds kleine successen ervaren en wordt hij niet overvraagt.
  • Het bespaart de hulpverlener tijd, o.a. omdat de cliënt zijn eigen dossier vult.
  • De klant kan er altijd aan werken en is daarin niet afhankelijk van afspraken.

Succesfactoren

Het succes is te danken aan o.a. co-creatie, opleiding en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

  • Opleiding: schuldhulpverleners zijn getraind in coaching en motiverende gesprekstechnieken.
  • Co-creatie: De scripts zijn samen met schuldhulpverleners gemaakt.
  • Gebruiksvriendelijkheid: gemeenten kunnen het eenvoudig integreren in hun werkproces.

De ontwikkelaars zien dat de coaching en training in motiverende gespreksvoering ertoe bij-draagt om als professional ander gedrag te bewerkstelligen bij de cliënt. Dit andere gedrag leidt ertoe dat schulden voorkomen kunnen worden.

Voor wie is deze vorm van hulp minder geschikt?

' Voor mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven, die niet digitaal vaardig zijn of mensen die sturing van buitenaf nodig hebben om aan de gang te gaan.'

Lopen jullie ook wel eens tegen problemen aan?

‘De klant is in control’

 'Ja. De klanten en organisaties zijn enthousiast over online schuldhulpverlening. Maar de professionals vinden het zeker in het begin lastig om online te gaan werken. Er ontstaat weerstand  doordat er bijvoorbeeld geen face-to-face contact is. Daarnaast is in deze vorm van schuldhulpverlening de  klant in ‘control’ en heeft de hulpverlener minder regie. Dat vinden de professionals soms best lastig. Als de schuldhulpverleners vlieguren maken, wennen ze geleidelijk aan de andere manier van werken'

Er staat een stevig platform, is er in de toekomst ruimte voor doorontwikkeling?

'Doorontwikkeling vindt plaats op een aantal terreinen. Ten eerste in het uitbreiden van het aantal gemeenten dat gebruik maakt van online schuldhulpverlening. 

Daarnaast wordt ook onderzocht op welke manier online schuldhulpverlening nog beter kan aansluiten bij de klant. Hiervoor wordt gekeken naar de ontwikkeling van een app. 

Als laatste wordt begin 2019 onderzocht hoe SchuldendeBaas gebruikersvriendelijker kan worden voor de schuldhulpverleners. Eind maart houden we daarom een tekentafelsessie. Schuldhulpverleners kunnen dan aangeven welke aanpassingen zij wensen. Deze informatie is de basis voor een tweede versie van SchuldendeBaas. Medio 2019 wordt deze gelanceerd.'