Schuldenrust creëren is goed, maar schuldeisers moeten ook steentje bijdragen

25 april 2022

Een nationaal fonds voor mensen met problematische schulden, zodat ze daar sneller van af zijn en opnieuw kunnen beginnen. Dat bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een nieuw rapport. Een van de belangrijke voorstellen uit het rapport is dat de overheid de gesaneerde schulden van iemand kan overnemen. Rust creëren door het overnemen van schulden is goed, maar het onderliggende probleem moet ook aangepakt worden.

Het creëren van schuldenrust is vanuit meerdere oogpunten belangrijk. Ten eerste omdat de stress die veroorzaakt wordt door schulden een enorme belasting is voor mensen en een grote impact heeft op het leven van mensen. Ten tweede omdat zonder schuldenrust het vrijwel onmogelijk is om tot inzicht te komen over de eigen situatie en tot een duurzame oplossing te komen. Een derde voordeel is dat de gemeente mogelijk meer inzicht krijgt in de leefsituatie van mensen met achterstanden en meer kan signaleren waar tekorten ontstaan en oplossingen nodig zijn. Hiermee wordt echter de verantwoordelijkheid voor het bieden van een oplossing verlegd van de initiële schuldeiser naar de gemeente.

Schuldeisers kijken vooral naar individuele schuld

De ware oorzaak voor een deel van het schuldenprobleem ligt erin dat schuldeisers de vrije hand hebben in de mogelijkheden die mensen met schulden geboden worden. Schuldeisers kijken vooral naar de individuele schuld en zijn dwingend in de oplossing die gewenst wordt terwijl er nauwelijks gekeken wordt of de oplossing ook haalbaar is voor mensen met schulden. Door deze werkwijze komen mensen onder zware druk te staan en komen zij in een situatie waarbij zij verantwoordelijk worden gemaakt voor een oplossing die zij eigenlijk niet waar kunnen maken.

Als schuldeisers bij het maken van betaalafspraken uitgaan van de situatie en wensen van mensen dan is een tussenkomst van de gemeente niet meer nodig. Het streven zou moeten zijn om toe te werken naar verantwoordelijkheid bij de schuldeisers zelf waarbij, tot dat zover is, de gemeente prima een oplossing kan bieden.