Sexting: waar ligt de grens?

Bij sexting delen jongeren maar ook volwassenen seksueel getinte foto's, filmpjes of berichten. Zodra de ontvanger sexting beelden deelt met anderen spreken we van grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen zijn soms niet te overzien en onuitwisbaar. Wat kunnen professionals doen om een veilig klimaat te creëren?

Met de technische middelen van nu heeft seksualiteit andere uitingsvormen gekregen, waaronder cyberseks. Cyberseks of sexting verbieden is moeilijk. Een verbod betekent niet dat het niet gebeurt. Wanneer jongeren het stiekem doen, is het moeilijker om hulp te vragen als het mis gaat. Ouders en professionals moeten er vooral voor zorgen dat jongeren de risico’s en gevolgen kennen en leren om hun grenzen te bewaken. Neem jongeren mee in wat wel en wat niet kan en blijf met ze in gesprek. Ook het versturen van seksueel getinte foto's kan grensoverschrijdend gedrag zijn als bijvoorbeeld de ontvanger er niet om gevraagd heeft.

Sexting: Feiten en cijfers
Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's, films of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex (verwijst naar de seksuele inhoud) en texting (sms/mms). De term werd voor het eerst gebruikt begin 21ste eeuw. 8% van de jongens en 4% van de meisjes laten ooit borsten, geslachtsdelen zien voor de webcam. 6% van de jongens en 2% van de meisjes delen weleens een foto of filmpje van een ander (Seks onder je 25ste, Rutgers WPF, 2012).

Hoe te handelen bij sexting? Do’s en dont’s

'Veel jongeren staan er niet bij stil dat het versturen van een sexy (naakt)foto of filmpje naar een vriendje of vriendin veel schade kan veroorzaken'. Op www.onuitwisbaar.nu. kunnen jongeren, ouders en professionals informatie vinden over het onderwerp sexting. Welke do’s en dont’s zijn er bijvoorbeeld voor professionals die met sexting te maken krijgen? Check of het gaat om gezond seksueel gedrag en overleg met een professional die ervaring heeft met sexting incidenten.

'Ik ben van mij!'
De website www.onuitwisbaar.nu is een samenwerking tussen Sterk Huis (voorheen Kompaan en De Bocht), het Steunpunt Huiselijk Geweld en 'Ik ben van mij!' (voorheen WE CAN Young). 'Ik ben van mij!' is een methode die jongeren bewustmaakt van seksuele wensen en grenzen en hun leert over verantwoord seksueel gedrag. Het doel: voorkomen dat jongeren seksueel grensoverschrijdend verdrag vertonen of meemaken. Lees meer op www.ikbenvanmij.nl

Respect online

Ook jongeren die foto's doorsturen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen en risico's. Volgens de wet is sexting onder de 18 zelfs strafbaar. In november 2017 is bij Halt de nieuwe interventie 'Sexting: Respect online' gestart. De interventie is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Kijk voor meer informatie op de website van HALT.

Wat is gezond seksueel gedrag?

We spreken van gezond seksueel gedrag als er sprake is van de volgende criteria: gelijkwaardigheid, wederzijdse toestemming, leeftijdsadequaat, vrijwilligheid, context adequaat en (zelf)respect. Deze criteria zijn vastgelegd in het Vlaggensysteem (Sensoa en Movisie, 2010) en helpen om seksueel gedrag te duiden.

Meer weten over het Vlaggensysteem? Bestel de publicatie of bekijk het actuele aanbod van trainingen over het Vlaggensysteem op Vlaggensysteem.nl.

Oproep Politie: Stop met sexting

De nationale politie deed in september 2018 een oproep aan alle minderjarige Nederlanders om met 'sexting' te stoppen, omdat het aantal meldingen van slachtoffers flink is toegenomen. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid heeft een bericht hierover in het AD bevestigd. Zie ook tips van de politie op www.vraaghetdepolitie.nl.