Shadowing: op pad met wijkteamleden

22 juni 2021

Shadowing is een vorm van participerend onderzoek waarbij respondenten over een langere periode van dichtbij worden gevolgd tijdens hun werk. Movisie deed op deze manier onderzoek naar 5 wijkteams.

Radboud Engbersen, expert sociaal domein bij Movisie en één van de onderzoekers, liep meerdere dagdelen mee met 4 wijkteamleden, waaronder Karel. Hij was bij casus- en teambesprekingen en ging mee op huisbezoek. Karel had als wijkteamlid al eerder meegewerkt aan onderzoek, maar was nog niet bekend met deze onderzoeksmethode. Hij vertelt: ‘Ik heb Radboud meegenomen naar allerlei plekken waar ik op een dag kom. Je kunt over je werk vertellen, maar de ander krijgt een veel beter beeld als hij meegaat en het echt beleeft. Radboud kwam nu ook in de zijstraatjes en ging mee het verzorgingshuis in. Dat zegt meer dan woorden. Ondanks de tijdsinvestering vond ik het belangrijk hier een podium voor te bieden.’

Positief

Eén van de bevindingen: wijkteamleden ervaren de eigen directe wereld als positief. Wijkteamleden zijn teamplayers: ze helpen elkaar. Ze merken dat mensen in een zeer kwetsbare positie zo lang mogelijk zelfstandig in een gewone woonwijk moeten wonen. ‘Wijkteamleden hebben het gevoel dat ze in toenemende mate te maken krijgen met mensen met wie heel veel aan de hand is. Dat maakt hun werk complexer en meer belastend’, aldus Engbersen in een interview met Zorg+Welzijn.

Trigger

Wijkteamleden vinden dat het streven naar zelfredzaamheid in de eigen omgeving te centraal is komen te staan in het sociaal beleid. Maar het is ook niet makkelijk om afscheid te nemen van dit uitgangspunt. Karel benadrukt dat het belangrijk is goed te blijven kijken wat inwoners in een kwetsbare positie wél kunnen en willen. Karel: ‘Je probeert een band op te bouwen, je bent altijd op zoek naar een trigger, hoe je een klein beetje samen met iemand op kunt lopen en iemand het beste kunt helpen. Dat is niet altijd een product van de Wmo. Niet omdat het voor de gemeente goedkoper is, maar ook omdat je iemands zelfredzaamheid ermee stimuleert. Daar gaat het om.’ Het grote aantal meldingen belemmert Karel echter zijn werk op deze manier te doen.

Caseload

Hoge caseload door de toename van het aantal aanmeldingen, personeelstekort en lange wachtlijsten zijn de meest genoemde knelpunten die gemeenten ervaren bij het werken in sociale wijkteams, zo kwam naar voren in de vierde landelijke peiling van Movisie onder gemeenten. Ook Engbersen zag de wijkteamprofessionals tijdens het shadowen hiermee worstelen. Hij pleit voor meer menskracht en dus meer geld. ‘De wijkteams staan in de frontlinie van het sociaal domein. Daar heb je ervaren, sterke krachten nodig’, zegt Engbersen op Zorg+Welzijn. En juist daaraan ontbreekt het steeds meer, zag Engbersen. Het verloop onder wijkteamleden is hoog. Tekenend is dat 4 van de 8 gevolgde wijkteamleden inmiddels niet meer werkt in een wijkteam, waaronder Karel. De zwaarte en complexiteit van het werk zijn daar volgens Engbersen zeker mede debet aan.

Meer informatie

Download het rapport ‘Blik op het werk, wat belemmert en wat helpt wijkteams’ hier. Voor meer informatie: Radboud Engbersen, 06 554 405 45 en Silke van Arum, 06 554 405 13.