Shame sexting bij tienermeiden met een Marokkaans-islamitische achtergrond

Leefwereld meer inzichtelijk

KIS en Movisie deden onderzoek naar hoe hulpverleners moeders met een Marokkaans-islamitische achtergrond kunnen ondersteunen in de opvoeding, zodat negatieve gevolgen van shame sexting onder tienermeiden kunnen worden voorkomen en aangepakt. 

Het versturen van zelfgemaakte seksueel getinte beelden (sexting) lijkt toe te nemen onder Nederlandse jongeren. Dit geldt ook voor tienermeiden met een Marokkaans-islamitische achtergrond. Opvallend is dat zij relatief vaak negatieve ervaringen met sexting rapporteren (De Graaf, Van den Borne, Nikkelen, Twisk, & Meijer, 2017).

Grote Impact

Het gaat dan vooral om shame sexting, het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte beelden met als doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen. De impact van shame sexting is zowel op afgebeelde slachtoffers als hun directe omgeving groot. Hoe ondersteun je slachtoffers bij het verwerken van die negatieve ervaring?

Het hulpaanbod aan moeders en tienermeiden kan alleen effectief zijn als professionals toegerust worden om diversiteitssensitief te kunnen werken, met andere woorden: nauw aansluiten bij de behoeften en situatie van het tienermeisje en haar gezin.

Wat is de rol van het geloof in zowel preventie als interventie?

Verkenning

Deze verkenning poogt de leefwereld van moeders en tienermeiden met Marokkaans-islamitische achtergrond inzichtelijk te maken. Hoe praten zij over seksualiteit in relatie tot sociale media, wat is de rol van het geloof in zowel preventie als interventie en welke invloed heeft sociale controle? Uit de bevindingen blijkt dat professionals de individuele geloofsbeleving van een slachtoffer over het hoofd zien en dat cultuursensitief werken nog vooral wordt gezien als het toevoegen van een Marokkaanse-islamitische collega aan het team in plaats van een werkwijze die gemeengoed is geworden. 

Download 'Niet jouw schuld!' op de KIS website

Het rapport biedt handzame aanbevelingen gericht op professionals, werkzaam in diverse settings. De basis voor de aanbevelingen wordt gevormd door wetenschappelijke literatuur, adviezen van experts, ervaringen van hulpverleners die al intensief werken met moeders en meiden op het terrein van shame sexting én interviews met moeders en tienermeiden.

Zes aanbevelingen voor hulpverleners:

  1. Stimuleer ouders en docenten om tegen het slachtoffer te zeggen: het is niet jouw schuld.
  2. Laat ouders het gebruik van sociale media niet verbieden.
  3. Versterk ouders in de eigen weerbaarheid en het weerbaar opvoeden.
  4. Zorg dat professionals die met jongeren werken de gevolgen kennen van sociale media.
  5. Betrek een geestelijk verzorger bij preventieve initiatieven.
  6. Verdiep je in generieke geloofskwesties en check of je aannames kloppen met de individuele geloofsbeleving van het slachtoffer.

Niet jouw schuld!

Met de publicatie 'Niet jouw schuld!' willen KIS en Movisie hulpverleners toerusten in hun ondersteuning aan moeders met een Marokkaans-islamitische achtergrond. Zij zijn daardoor op hun beurt beter in staat om hun dochters voor te lichten en bij te staan.