'Shop bij uw buurgemeente'

Regionale samenwerking in LHBTI-beleid

26 februari 2018

Na tien jaar begint het lokale LHBTI-beleid goed vorm te krijgen. Inmiddels zijn 48 gemeenten Regenbooggemeente. Juul van Hoof, programmaleider LHBTI bij Movisie, voorziet meer aandacht voor regionale samenwerking in 2018.

Juist de gemeente speelt in het Nederlandse LHBTI-beleid een belangrijke rol, vertelt Van Hoof. Tien jaar geleden ontstond het besef dat het beleid zich moest verplaatsen van landelijk naar lokaal niveau, en vorm moest krijgen op de plek waar mensen wonen, werken, uitgaan en naar school gaan. Zeventien (grote- en studenten)steden hadden toen al lokaal beleid ontwikkeld, zij riepen zich uit tot Regenbooggemeenten. Nu, in 2018, zijn dit 48 gemeenten, die allemaal beseffen dat ook in hun gemeente LHBTI’s wonen, met wie het soms niet altijd even goed gaat.

Kwetsbaar

‘Aandacht van de gemeenten blijft zeker nodig’, vertelt van Hoof. ‘Sinds de komst van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van kwetsbare burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s nog steeds kwetsbaar kan zijn.’

‘Zo komen LHBTI's in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s. Het zelfdodingscijfer van jonge homo’s en lesbo’s ligt vijf keer hoger dan dat van hun hetero-leeftijdsgenoten. Je kunt dus kwetsbaar zijn als je tot een minderheid hoort. Het kan leiden tot eenzaamheid of depressies als je geen netwerk hebt of niet sterk genoeg staat om te vertellen wie je bent. Homo is het meest gebruikte scheldwoord op scholen, je zal als jeugdige maar in zo’n klas zitten.’

Verborgen wereld

‘Sommige gemeenten weten bijvoorbeeld weinig over hun transgender burgers’, zegt Van Hoof. ‘Als wij ze dan in contact brengen met belangengroepen of individuen gaat soms een wereld voor ze open. Dan horen ze voor het eerst over onveilige plekken in uitgaans- of winkelcentra, waar veel wordt gescholden of intimiderend zogenaamd “grappig” tegen mensen wordt aangebotst. Pas als je dat weet kun je proactief in gesprek, met bijvoorbeeld het jongerenwerk.’

Regenbooggids voor gemeenten
De Regenbooggids voor gemeenten staat vol met goede voorbeelden van gemeentelijk LHBTI-beleid in het sociale domein, bij werk en inkomen en voor veiligheid. Sommige gemeenten zijn immers al jaren aan de slag. Vanuit die ervaringen hebben we een digitaal doorklikbaar document gemaakt waarop elke gemeente beleid kan baseren of activiteiten ontwikkelen.
 

Shoppen bij andere gemeenten

‘Het is begrijpelijk dat kleinere gemeenten geen apart LHBTI-beleid ontwikkelen, wel kunnen zij kennis halen bij de Regenbooggemeenten in hun buurt. Over voorbeelden van actief beleid, afspraken met zorg en onderwijs en hoe je bijvoorbeeld aandacht geeft aan diversiteit in het sociale domein of bij aanbestedingen. Shop vooral bij de buren, Movisie en alle Regenbooggemeenten staan graag voor u klaar!’

Enschede over samenwerking met Movisie

Eén van de 48 Regenbooggemeenten is Enschede, dat een actief integraal en inclusief beleid voor LHBTI’s voert. ‘Niet om mensen in hokjes te stoppen, wel om actief te kijken of LHBTI-factoren mogelijk een rol spelen bij problemen van inwoners’, vertelt Stèphan Meijer, beleidsadviseur sociaal domein van Enschede. ‘Je kijkt naar een totale oplossing en hebt ook oog voor specifieke factoren om mensen goed te kunnen ondersteunen.’

Enschede heeft veel baat bij de kennis en ervaring van Movisie op LHBTI-gebied. ‘Bijvoorbeeld in de uitvoering van ons beleid voor integratie, waarbij we een beroep kunnen doen op de contacten van Movisie. Daarnaast maken we graag gebruik van hun kennis over harde cijfers en onderzoeken.’ Ook andere gemeenten kunnen gebruik maken van Movisie voor verbetering van hun beleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse burgers (LHBTI’s).

Masterclass LHBTI-beleid voor gemeenten
Wil je meer weten over LHBTI-beleid voor je gemeente? Speciaal voor gemeenten geven wij een masterclass op donderdag 19 april in Utrecht. Meer informatie? Bekijk de agenda.