Silvie Janssen treedt toe tot Raad van Bestuur van Movisie

11 maart 2021

De Raad van Bestuur van kennisinstituut Movisie is uitgebreid met Silvie Janssen. Zij was reeds werkzaam bij Movisie als directeur bedrijfsvoering en studeerde gezondheidswetenschappen. Silvie gaat zich als lid van de Raad van Bestuur vooral richten op het waarborgen van een efficiënte bedrijfsvoering, versterking van de digitalisering van de kennisinfrastructuur en het doorontwikkelen van de zelf- en samensturende teams.

Silvie Janssen: ‘Als nieuw lid van de Raad van Bestuur verheug ik mij erop een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Movisie als landelijk kennisinstituut waar door professionals gewerkt wordt aan duurzame kennis en aanpakken. Movisie onderscheidt zich door de professionals die er werken en door de consistente manier waarop zij dit doen. Door zelf ook een lerende organisatie te zijn en te blijven en intern en extern het gesprek hierover gaande te houden, staan wij zelf ook voortdurend open voor verbetering en verandering. Op deze manier wil ik samen met onze toegewijde professionals werken aan de doelen en prioriteiten uit de meerjarenstrategie.’

Jan Hamming, voorzitter van de Raad van Toezicht, reageert enthousiast: ‘Met Silvie Janssen hebben we iemand in huis die gericht is op verbinding, zowel intern als extern. Bedrijfsvoering is bij haar in goede handen gebleken. We zien er als Raad van Toezicht naar uit om met haar en Janny Bakker-Klein samen te werken en verder te gaan met de belangrijke missie: werken aan een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.’

Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Ik zie er erg naar uit om samen met Silvie Janssen de Raad van Bestuur te vormen. Movisie is hét landelijke kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De coronapandemie laat duidelijk  zien dat meer aandacht voor sociale vraagstukken nodig is. Onze professionals zijn dagelijks bezig met belangrijke sociale vraagstukken in gemeenten, wijkteams en andere praktijken: denk aan het verbeteren van de gemeentelijke toegang, het tegengaan van polarisatie en het werken aan bestaanszekerheid. Het goed inrichten van de bedrijfsvoering is belangrijk om onze professionals te faciliteren en hen te helpen de missie te verwezenlijken.’

Meerjarenstrategie

Onlangs publiceerde Movisie de meerjarenstrategie 2021-2025. Hierin zet Movisie in op duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. De kern van de meerjarenstrategie is dat Movisie kennis over passende individuele ondersteuning gaat verbinden met kennis over een sterke sociale basis. De toegang tot de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de noodzakelijke gemeentelijke voorzieningen zijn voor veel mensen te complex geworden. Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd in een soms gekmakende bureaucratie. De complexiteit van samenlevingsvraagstukken neemt toe waardoor de spanningen tussen groepen mensen in onze samenleving steeds verder op scherp komen te staan. De missie van Movisie om te komen tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie, is daarmee actueler dan ooit. De komende jaren gaat Movisie zich samen met actieve burgers en met al onze samenwerkingspartners inzetten voor een nieuw verbindend verhaal voor onze samenleving.

Met het uitbreiden en versterken van de Raad van Bestuur wil Movisie als onafhankelijk kennisinstituut nog beter zichtbaar worden. Op die manier kunnen wij professionals steeds beter bereiken, zodat zij hun werk nog beter kunnen doen. In de komende jaren wil Movisie dit opschalen, om met bestaande en nieuwe partners meer impact te kunnen maken. Daarvoor vormt Movisie coalities met kennispartners die op de genoemde domeinen specifieke kennis hebben en verbinden we onze kennis in publiek-private samenwerkingsverbanden om kennis beter te laten werken in de praktijk.