Simon Ceulemans (JA21): ‘Lastenverlichting voor de werkende Nederlanders’

In de aanloop naar het bestaanszekerheidsdebat op zondagmiddag 19 november 2023 interviewt Movisie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen over bestaanszekerheid. Deze keer: Simon Ceulemans, nummer 3 van JA21.

Wat onderscheidt jullie van andere partijen als het gaat om bestaanszekerheid?

‘We hebben het liever niet over bestaanszekerheid maar over welvaartszekerheid. Als je gewoon werkt en iets van je leven maakt moet er welvaart zijn. Wij willen werken weer laten lonen. Dat doen wij door drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel, met als uitgangspunt lastenverlichting voor werkende Nederlanders. We willen een belastingvrije voet van 25.000 euro. En we schaffen het hele toeslagencircus af want dat is ondoorgrondelijk. Zo voorkom je ook dat mensen naast de toeslagen grijpen waar ze wel recht op hebben. Wat ons ook onderscheidt is dat wij onze plannen ook laten doorrekenen door het CPB en niet zoals de BBB gratis bier uitdelen.’

Dat Centraal Planbureau stelt wel dat met jullie plannen het aantal mensen in armoede toeneemt. Jullie willen dat graag corrigeren, maar hoe dan?

‘Door werkenden, ondernemers en bedrijven financiële lucht te geven groeit bij ons wel de welvaart. Ook daalt bij ons de kinderarmoede. En voor die correctie valt genoeg financiële ruimte te creëren. Wij bezuinigen het meest op asiel van alle partijen die hun programma lieten doorrekenen en dat levert volgens het CPB 1,2 miljard euro op. We weten dat dat nog veel meer kan opleveren, maar dat heeft het CPB nu nog niet meegenomen. Op termijn heb je het dan over 24 miljard per jaar, stelt onderzoeker Jan van de Beek.’

Maar dat is wellicht onhaalbaar omdat je bij een asielstop die jullie willen internationale verdragen moet opzeggen, en dat gaat niet.

‘Dat kan wel degelijk, maar zelfs binnen de huidige verdragen kun je een asielstop afkondigen. En nergens staat geschreven dat je asielopvang op eigen bodem moet organiseren, dat kan ook in een ander land, zoals Denemarken wil doen. En als wij groot genoeg worden gaan we laten zien dat dat kan.’

Simon Ceulemans

De druk op woningen door asielzoekers is heel beperkt, zegt de Volkskrant. Van de 9,5 duizend woningen die vorig jaar vrijkwamen in Amsterdam, gingen er slechts 700 naar statushouders. Dat is 7,5 procent van het totaal, de rest ging naar andere urgente groepen. Dat valt dus wel mee.

‘Wij kijken hier kennelijk heel anders tegenaan. Het aantal statushouders dat dit jaar een sociale huurwoning moet krijgen is bijna twee keer zo hoog als vorig jaar. In Almere ging het dit jaar om 1 op de 3 vrijkomende sociale huurwoningen. En het punt is natuurlijk dat andere urgenten op de wachtlijst uit de eigen gemeente komen, en die statushouders komen van buiten. En het woningtekort is al groot.’

Aan wie denkt u bij bestaanszekerheid?

‘Voor ons gaat het om werkende Nederlanders met een bescheiden inkomen die massaal door de ondergrens dreigen te zakken doordat het leven duurder is gemaakt met btw, accijns, de energierekening. Tien jaar geleden hadden we dat nooit gedacht die die mensen, de ruggengraat van Nederland, door het ijs zouden zakken.’

Welke onderwerpen vergeten we nog die belangrijk zijn voor bestaanszekerheid?

‘Dat je je veilig kan voelen. Niemand kan vrij en gelukkig zijn als je je niet veilig voelt. Daarom investeren we van alle partijen verreweg het meest in veiligheid. De afgelopen jaren zijn politieposten gesloten en wijkagenten verdwenen. Dat kan echt niet. En onderwijs, dat vinden wij ook een kerntaak van de overheid. Niet zoals socialistische partijen om gelijke uitkomsten te garanderen, maar wij zijn wel een groot voorstander van gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs is een voorwaarde om van je leven een succes te maken.’

Meld je aan voor het verkiezingsdebat op 19 november