Smallingerland 100e Regenbooggemeente van Nederland

Regenboogsteden voeren inclusief beleid

Na het aansluiten van Smallingerland, tikte Nederland in 2021 het heugelijke aantal van 100 Regenboogsteden aan. Regenboogsteden voeren inclusief beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, trans en intersekse personen (lhbti+).

Smallingerland werd eind 2021 de 100e Regenbooggemeente van Nederland. Goed nieuws dus! Movisie houdt de ontwikkelingen over Regenboogsteden en -gemeenten goed in de gaten. Zo hebben we een lijst met vragen van Regenboogsteden die buiten het Regenboogstedentraject van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vallen. Ook houden we het bij als we nieuwsberichten tegenkomen van gemeenten die Regenbooggemeente zijn geworden. Soms melden deze gemeenten zich bij ons, omdat ze zichzelf niet op de kaart van alle Regenboogsteden zien staan.

Nu Movisie ook een traject met Regenboogprovincies doet, waren we nieuwsgierig of we gemeenten gemist hadden. Een typisch kerstvakantieklusje: googlen of er nog méér gemeenten waren, want we liepen richting de honderd. En ja hoor, momenteel hebben wij er 103 op de lijst staan. Het is mogelijk dat we nog niet alle Regenbooggemeenten op de lijst hebben staan.

Regenboogstedenprogramma

Een deel van deze gemeenten is officieel Regenbooggemeente door middel van het  Regenboogstedenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); het betreft de 56 grootste gemeenten. Movisie heeft een begeleidende rol in het Regenboogstedenprogramma van het ministerie van OCW. De organisatie adviseert de gemeenten, faciliteert uitwisseling, organiseert online kennissessies en beheert een online kennisdossier.

De andere gemeenten hebben zichzelf tot Regenbooggemeente uitgeroepen in een motie die door de gemeenteraad is aangenomen. Omdat Movisie sinds 2021 ook Regenboogprovincies begeleidt, staat de organisatie eveneens in contact met de andere, vaak kleinere gemeenten. Ook zijn er acht Groningse gemeenten die niet Regenbooggemeente werden, maar zich wel middels een Provinciaal convenant committeerden aan inclusief beleid voor lhbti+ personen. Deze zijn tevens in de kaart opgenomen, wat het totaal op 111 zet.

Dat ontroerde me en had ik niet gedacht, dat je als gemeente met zo’n eenvoudig gebaar verschil kunt maken

Verschil maken

We spraken Anke de Vries, beleidsmedewerker uit Smallingerland. ‘Wat ontzettend leuk dat we de 100e gemeente zijn. We zijn pas net begonnen, maar dit stimuleert’, zegt De Vries enthousiast. ‘Wij zijn nog wat zoekende maar zo langzaamaan krijgen dingen wel vorm.’ Volgens De Vries past het goed in de visie op de Sociale Koers in Smallingerland, waarin iedereen kan en wil meedoen. ‘Ik sprak laatst met een jongerenwerker die bezig is met het opzetten van iets voor en met lhbti+ jongeren. Ze vertelde dat die jongeren hadden gezegd dat ze het zo bijzonder vinden dat de regenboogvlag iedere dag op het stadhuis hangt. Dat ze zich gezien voelden. Dat ontroerde me en had ik niet gedacht, dat je als gemeente met zo’n eenvoudig gebaar verschil kunt maken. Ik zie het als een mooie start en er volgt nog meer’, vertelt De Vries.

Movisie sprak ook met de indiener van de motie: Lucienne Meinsma, fractievoorzitter voor GroenLinks Smallingerland. ‘Ik vind diversiteit in de breedste woord heel erg belangrijk. Dat betekent voor mij dat iedereen mag zijn wie die is en geaccepteerd moet zijn ongeacht wat dan ook. Dat kleurt ook je samenleving’, vertelt Meinsma. Voor Meinsma was de directe aanleiding voor de motie een tafelgesprek rond de inclusieagenda in Smallingerland. ‘Er was een jongeman midden in zijn transitie en die sprak over zijn ervaringen met discriminatie en dingen die op straat gebeurden. Dat hij soms met een groep lhbti+ jongeren samenkwam en dan niet naar buiten durfden omdat ze zich niet veilig voelden. Dat raakte me zo erg’, zegt Meinsma. ‘Ik realiseerde me: er is hier een groep jonge mensen die zich niet veilig voelen en misschien wel beschadigd raken daardoor. Ik ben volksvertegenwoordiger en ik wil opkomen voor deze mensen.’ De motie van Meinsma werd door anderen breed gesteund.

Ieder mens is uniek en heeft een plek in onze samenleving

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is blij met de motie van de gemeenteraad. 'Ieder mens is uniek en heeft een plek in onze samenleving. Uitsluiting van mensen op welke grond ook doet hier afbreuk aan. Het is een hele goede zaak dat we nu actief beleid ontwikkelen voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen. Alle mensen zijn mij even lief', laat burgemeester Rijpstra weten. ‘Aandacht voor diversiteit en inclusie is altijd goed en kan mij niet vaak genoeg onderwerp van discussie zijn. Alleen op die manier komen we tot een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Iedereen moet zich in onze gemeente thuis voelen. Je moet kunnen zijn wie je bent en houden van wie je wilt', aldus de burgervader van Smallingerland.

Regenbooggids

Het is bijzonder om te zien dat een traject, in 2008 opgestart met 18 zogenaamde ‘Koplopergemeenten lhbti+ beleid’, zo is gegroeid. Gemeenten zien meer en meer het belang van inclusief beleid, met expliciete aandacht voor lhbti+ personen. Dit krijgt op vele manieren vorm, dat onder andere te lezen is in de Regenbooggids. De verwachting is dat het aantal Regenbooggemeenten de komende tijd zal blijven groeien.

Movisie organiseert ook in 2022 weer bijeenkomsten over inclusief beleid voor lhbti+ personen. In de eerste helft van 2022 staan er vijf online kennissessies op het programma voor beleidsmedewerkers, belangenorganisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden. De tweede helft van 2022 organiseert Movisie een groot congres over Regenboogbeleid.

Houd de agenda van Movisie in de gaten