‘Sociaal professional wil trots zijn op het vak’

4 november 2019

Met de zware caseload die de meeste sociaal werkers hebben, plus de wekelijkse spoedklussen, schiet het er ongetwijfeld weleens bij in om jezelf als professional te blijven ontwikkelen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Zeker in zo’n veranderend veld als het sociaal domein. Het register Sociaal Werk tracht professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling.

‘Veel sociaal professionals voelen door de decentralisaties en door de opkomst van onder andere ervaringsdeskundigen dat sociaal werk echt een vak is. Een vak waarvoor je moet blijven leren en je ontwikkelen. Ze willen met trots voor hun vak gaan staan, merken wij’, vertelt Sonja Liefhebber, senior adviseur professionalisering bij Movisie. Veel professionals werken nu als ‘generalist’. Maar wat is dat precies? Wat moet een generalistische sociaal werker allemaal kunnen en weten?

Register Sociaal Werkers

Om daar zicht op te krijgen en om de regie over je eigen professionaliteit weer terug te pakken, is er het Register voor Sociaal Werkers. Professionals die zich daar inschrijven, moeten – naast het hebben van de juiste opleiding en een VOG – een ontwikkelplan maken, gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker.

Beroepscompetentieprofiel

‘We gaan er vanuit dat professionals die zich registreren zich spiegelen aan de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker’, zegt Liefhebber. ‘In de beroepscode staat welk gedrag we van een sociaal werker verwachten en in het beroepscompetentieprofiel wat er van een sociaal werker qua kennis en kunde in huis moet hebben. Wat een sociaal werker moet weten en welke basisvaardigheden hij of zij moet hebben. In het beroepscompetentieprofiel staan ook zeven verdiepingsprofielen, leefgebieden waar een professional zich in kan verdiepen.’

Stimuleren in ontwikkeling

Het register is dus vooral bedoeld om professionals te stimuleren in hun ontwikkeling. ‘Die insteek past goed bij deze tijd’, meent Liefhebber. ‘Vraagstukken van deze tijd zijn complex. Soms weet je gewoon even niet wat je ermee moet. Dan is het fijn als je met collega’s kunt sparren en van elkaar kunt leren. Voor een registratie moeten professionals tien ontwikkelactiviteiten doen en twintig reflectieactiviteiten. Deze hoeven niet noodzakelijk te bestaan uit formele lessen, cursussen of workshops. Een overleg met collega’s of een snuffelstage bij een andere organisatie kan ook.’

Lees verder op Zorg + Welzijn

Sonja Liefhebber is senior adviseur professionalisering bij Movisie. Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website van Zorg + Welzijn.nl verscheen.

Lees het volledige artikel