Sociaal werk op alle niveaus

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze moeten interveniëren. Het project 'Sociaal werk op alle niveaus' van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Movisie ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces.

Voor sociaal werkers is het moeilijk om te beslissen welke interventies zij gaan inzetten en op welk niveau zij dat doen. Wat biedt hun houvast bij dit besluit en bij het verantwoorden van hun keuze? Dit ontwerpgerichte onderzoeksproject schept duidelijkheid.

Kennis en tools

Het doel van het onderzoek is kennis en tools te ontwikkelen voor de praktijk en het onderwijs van het sociaal werk. Zodat (toekomstige) sociaal werkers ondersteund worden bij het besluiten welke interventie(s) zij op welke niveau(s) gaan inzetten. Met niveaus bedoelen we interventies gericht op:

  • Individuen en huishoudens (microniveau)
  • Het collectief: groepen, wijken, gemeenschappen (mesoniveau)
  • Organisaties en beleid (macroniveau)

'Out of the box' tool

'Movisie is mede-initatiefnemer van dit onderzoek en heeft samen met de HAN het onderzoeksvoorstel geschreven', vertelt Movisie-expert Mariël van Pelt. 'Movisie werkt actief mee aan de uitvoering van het onderzoek, het ontwerpen van de tools en de verspreiding van de resultaten. Het onderzoek bouwt voort op de kennis die Movisie sinds 2016 ontwikkeld heeft op het gebied van professionele besluitvorming. Zo is het model van de beslissende professional gebruikt als onderzoeksinstrument in de casuïsitiekbesprekingen en hebben de vijf factoren uit dit model ook een plek in het prototype van de 'Out of the box' tool die binnen dit project samen met de teams is ontworpen.'

Handelen op drie niveaus

Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek is dat sociaal werkers naast het handelen op het niveau van het individu of het gezin ook handelen op het niveau van de buurt, groep, gemeenschap en op het niveau van beleid, organisatie en politiek. Van Pelt: 'Het periodieke Movisie-onderzoek onder wijkteams laat zien dat sociaal professionals in wijkteams zich vooral op dat eerste niveau richten. Daarom is het zo belangrijk dat sociaal werkers nadenken over en keuzes maken voor alternatieve interventies op andere niveaus. En dat is waar dit onderzoek met de praktijk zich op richt. Als we een duurzame positieve verandering willen bereiken voor mensen in een kwetsbare situatie, dan zijn veranderingen in de omgeving van mensen en veranderingen in beleid en systemen ook nodig.'

Lees meer over de verschillende fases van het project 'Sociaal werk op alle niveaus' op de website van de HAN.