Sociaal werk door de jaren heen

9 maart 2016

De geschiedenis laat zien dat de onderlinge verhouding tussen de sociaal werker, burger en overheid voortdurend in beweging is. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de werkwijze van de sociale professional en de politiek bepaalt in belangrijke mate de voorwaarden voor het sociaal werk. Wat hierin opvalt? Het verleden laat een golfbeweging waarin verschillende ontwikkelingen, in een meer of minder gewijzigde vorm, steeds opnieuw terugkeren.

In deze tijdlijn ziet u welke ontwikkelingen het sociaal werk hebben beïnvloed, hoe het vak zich heeft ontwikkeld en welke accenten werden gelegd. Niet alle ideeën van nu, blijken zo nieuw als we denken.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van het sociaal werk? In Leren van het verleden vindt u een kort historisch overzicht.

Bekijk de publicatie