Sociaal werker, welke Wmo-competenties heb jij?

28 oktober 2014

Hoe zorg je als individueel sociaal werker dat je in jouw werk aansluit bij de eisen die in deze veranderende samenleving aan jou gesteld worden? Door te weten wat er van je wordt verwacht en welke competenties daarbij horen. Ga aan de slag met de competenties maatschappelijke ondersteuning, zelfstandig of in teamverband.

Begin met het doornemen van de tien competenties maatschappelijke ondersteuning. Ze zijn in 2012 opgesteld en worden inmiddels breed gedragen in het veld. De tien competenties zijn allereerst opgesteld voor eerstelijns sociaal werkers in de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Inmiddels is duidelijk dat ook anderen veel hebben aan de competenties: sociaal werkers die zich op specifieke leeftijdsgroepen richten en professionals die werken in de toegang, de gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, lokale zorg, de jeugdzorg, jeugdhulp en bij het Wmo-loket. De set geeft inzicht in de benodigde vaardigheden, houding en kennis binnen de Wmo.

Wmo reflectietool

Benieuwd hoe je ‘scoort’ op deze Wmo-competenties? Vul dan de Wmo reflectietool in. Deze online test met stellingen geeft inzicht in waar je staat in het werken volgens de Wmo. Je kunt deze tool bovendien gebruiken om 360 graden feedback te vragen over je eigen professionele handelen.

Wmo Leerpakket

Wil je met collega’s een aantal Wmo-competenties verder ontwikkelen, kijk dan eens naar het Wmo Leerpakket. Deze online modules volg je deels met je team, de introductie en individuele acties kun je zelf oppakken. Je kunt er ook veel inspiratie uithalen over het oefenen van vaardigheden in de praktijk. In elke module staat nu ook casuïstiek voor intervisie. Dit is vooral handig als je de competentie in je dagelijkse werk goed inzet, maar wellicht tegen drempels aan gaat lopen als de situatie zeer complex is.

Uitwerking Wmo-competenties

Lastig om te bepalen welk gedrag je concreet kunt ontwikkelen? Movisie heeft de 10 Wmo competenties uitgewerkt in concrete gedragskenmerken bedoeld voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers. Het geeft per competentie een aantal kenmerken voor de beroepsuitoefening op het niveau van faciliteren, ondersteunen en interveniëren.

Tips:

  • Ontwikkel de Wmo-competenties die bij jouw werkzaamheden horen.
  • Zorg dat je globaal op de hoogte bent van project-of beleidsbeschrijvingen van de gemeente.
  • Verdiep je in wat de veranderingen voor jouw doelgroep hebben betekend. Wat hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren?
  • Houd het klein, begin bij jezelf of het team en vergeet hierbij niet de doelgroep met wie je werkt.
  • Verdiep je in de missie en toekomstplannen van jouw eigen organisatie. Ze zijn een belangrijke richtlijn voor je eigen ontwikkeling.
  • Wees je bewust van waar je al sterk in bent.
  • Blijf plezier houden in je werk, blijf doen waar jouw hart ligt.