De sociale basis keert terug in nieuwe gedaanten

Beschouwing door Radboud Engbersen

Op veel plaatsen in Nederland ontplooien burgers en professionals initiatieven om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken. Movisie werkt momenteel aan een digitale publicatie 'Wij in de wijk' waarin zo’n tien van dergelijke initiatieven worden beschreven. Naar aanleiding van deze publicatie, die begin 2020 zal verschijnen, schreef Radboud Engbersen een beschouwing over de terugkeer van de sociale basis.

Radboud Engbersen is expert sociaal domein en een van de auteurs van de digitale publicatie 'Wij in de wijk', waar Movisie momenteel aan werkt. Voor informatie over Wij in de Wijk: Lou Repetur, programmaleider sociale basis,  l.repetur@movisie.nl.

Lees de beschouwing van Radboud Engbersen