‘Sociale innovatie werkt het best in een krachtig sociaal ecosysteem'

Een nieuw Wat werkt bij… dossier
artikel - 13 januari 2017

Vormt sociale innovatie het antwoord op complexe maatschappelijke vraagstukken waar we in onze samenleving mee te maken hebben? Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe ideeën (producten, diensten) en samenwerkingsverbanden om complexe sociale vraagstukken aan te pakken. In het dossier Wat werkt bij Sociale Innovatie staan veronderstelde werkzame elementen en goede voorbeelden beschreven.

We spreken van veronderstelde werkzame elementen, omdat het hier gaat om een relatief nieuw begrip. Dit betekent dat de effectiviteit van bepaalde aanpakken nog onbekend is.

Voldoende hulpbronnen

‘Sociale innovatie werkt het best in een krachtig sociaal ecosysteem’, zegt Christine Kuiper, auteur van het Wat werkt bij… dossier. ‘Dit is een infrastructuur die de samenwerking tussen uiteenlopende partijen over een sociaal vraagstuk vergemakkelijkt en faciliteert. Het systeem moet beschikken over voldoende hulpbronnen. Dit zijn financiële bronnen, zoals subsidies, sociale bronnen zoals een informeel netwerk, en mensen met voldoende capaciteit en kwaliteit.’

Krachten bundelen

‘Gaat het om de transformatie in het sociale domein dan zijn de belangrijkste spelers: overheid, sociaal werk, burgerinitiatieven en kennisinstituten. Je kunt ook denken aan het bedrijfsleven. Het concept van sociale Innovatie daagt ons immers uit problemen niet vanuit de eigen koker aan te pakken, maar krachten te bundelen. Juist de niet vanzelfsprekende partijen kunnen een bijdrage leveren die tot een doorbraak kunnen leiden. In een ecosysteem heeft een ieder zijn eigen rol, kennis en kunde. Burgers signaleren bijvoorbeeld knelpunten, kennisinstituten ontsluiten kennis, de overheid maakt ruimte in wet- en regelgeving, het bedrijfsleven investeert en het sociaal werk betrekt de profijtgroepen. Bundel je dit dan genereer je samen waarde en kom je tot oplossingen die écht werken.’

Goede voorbeelden

Naast veronderstelde werkzame elementen staan in het dossier voorbeelden van sociale innovatieprocessen en succesvolle sociaal ondernemers, zoals JES (Je Eigen Stek), een woonvoorziening voor dak- en thuislozen in zelfbeheer, Takecarebnb, een bureau dat matches maakt tussen vluchtelingen en gastgezinnen en het online burenplatform Bijzonder Thuisafgehaald.

Wat Werkt dossiers zijn groeidocumenten met actuele kennis verzameld uit onderzoek uit binnen- en buitenland. Per vraagstuk worden de werkzame factoren overzichtelijk weergegeven. Elk dossier bevat een definitie van het vraagstuk, feiten en cijfers, beleid, trends, actuele discussies, de kennis uit onderzoek over werkzame factoren en veelbelovende aanpakken. Het zijn geen wetenschappelijke publicaties, maar elk dossier bevat wel een uitgebreide literatuurlijst voor de lezer die dieper in de materie wil duiken.

Reacties

Mijn vraag is of er al ervaring is met vergroten van het lerend vermogen van MOVISIE door online social learning (MOOC of SPOC) om kennisdeling en kenniscreatie te stimuleren in een verbindende en netwerkende manier tussen medewerkers en met clienten en/of publiek? Hoe zou dat passen in de missie van MOVISIE?

Beste Ruud, interessant wat je zegt. Uiteraard wordt kenniscoproductie steeds belangrijker. Bundelen en op een hoger plan brengen van wetenschappelijke, ervaringsdeskundige en professionele kennis. Momenteel doen we dit veel in kennislabs. Met waar mogelijk "the whole system in the room" (dus alle partijen die iets met het vraagstuk hebben rond de tafel zetten). Ik ben zeker gecharmeerd van MOOC's. Alleen merk ik (ook vanuit het project sociale technologie) dat dit soort nieuwe manieren van werken (nog) niet altijd aanslaan. Als jij concrete ideeën hebt hierover, dan hoor ik het graag. Dank alvast en dank ook voor je reactie!

Beste Christine,

Ik neem contact met je op.
Ik deel hier wel alvast een voorbeeld waar een MOOC helpt in sociale verandering.
Zie: Online learning as a vehicle for social change:
https://www.youtube.com/watch?v=63lobffry6s

Hartelijke groet,
Ruud Klerks

Reageer op dit artikel

10 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.