Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet

Hoe helpen we daadwerkelijk mensen met een beperking om mee te doen?

12 september 2018

Sinds de start van de Participatiewet in 2015 moeten langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking hun weg zien te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is met het afsluiten van de sociale werkvoorziening een vangnet weggevallen. 

Vorige week verscheen het met veel publiciteit omgeven SCP-rapport Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Volgens dit rapport zijn de baankansen van mensen die (voorheen) op de Wsw-wachtlijst stonden, gedaald van gemiddeld 50% vóór invoering van de Participatiewet naar 30% na invoering van de wet. Er is een groep mensen die niet in aanmerking komt voor een beschutte werkplek, maar ook niet in staat is om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Zij vallen nu tussen wal en schip. 

Bekijk het SCP-rapport: Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet.

Nieuwe maatregelen

Als reactie kondigde de staatssecretaris op vrijdag 7 september 2018 een breed offensief aan om mensen met een beperking aan werk te helpen. Tot de belangrijkste maatregelen behoren:

  • Het vereenvoudigen van de regels voor werkgevers;
  • Werkgevers en werkzoekenden elkaar beter laten vinden (matchen);
  • Werk lonend maken, ook voor hen die in deeltijd werken (het afschaffen van de loondispensatie).

Ontplooien op basis van individuele mogelijkheden en kwaliteiten

Participatie breder definiëren

Op zich zijn deze maatregelen natuurlijk prima. De hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk vragen echter ook om een andere benadering en denkwijze. Want als we participatie breder definiëren dan alleen betaald werk, kunnen we het perspectief voor deze groep mensen die nu aan de kant staan echt vergroten. En meedoen geeft burgers voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen en zich te ontplooien richting arbeidsmarkt. 

Innovatieve participatievormen

Participeren, meedoen kan op vele manieren: via een reguliere baan, beschut werk, maar ook via (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk. Gelukkig ontstaan er in veel gemeenten steeds meer innovatieve vormen en projecten om meedoen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Eén daarvan is het coöperatief bewonersbedrijf. Dit is een leer-, werk- en ontmoetingsplek waar mensen zich, vaak in de wijk, kunnen ontwikkelen en ontplooien op basis van hun individuele mogelijkheden en kwaliteiten. Hierover is net dit handboek uitgekomen: Coöperatief Bewonersbedrijf, zo doe je dat! Tijdens de conferentie 'Tussen wil en wet, werken aan werk voor iedereen' kun je je laten informeren over dit project en diverse andere participatievormen.

Er zijn interessante workshops waarbij voorbeelden, aanpakken, ontwikkelingen en ervaringen gedeeld worden. Je hoort verhalen van ondernemende mensen, praktijkvoorbeelden van sociale coöperaties, experimenterende organisaties en gemeenten. Ook reiken wij je instrumenten en aanpakken aan die je kunt inzetten voor nieuwe werkwijzen en het durven benutten van de ruimte binnen de wet- en regelgeving. En er is aandacht voor onderzoek van de impact en het maatschappelijk effect van deze initiatieven. 

De conferentie is een initiatief van Movisie, Cordaid, Stimulansz en het net opgerichte Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LaNSCO), in samenwerking met de Sociale Alliantie en StadsLAB033. 

(foto bovenin: coöperatief bewonersbedrijf Turquoise in Haarlem)