Sociale wijkteams: handen uit de mouwen!

De sociale wijkteams schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat het een hot issue is, bleek ook uit het drukbezochte congres De kracht van het sociale wijkteam op 20 mei 2014. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Movisie adviseur Annelies Kooiman vertelt:

'Wat we zien is dat veel gemeenten het sociale wijkteam aandragen als dé oplossing voor de transitie en transformatie. Hulp dichtbij de burger, korte lijnen, ontschotting: sociale wijkteams kunnen hierin zeker een uitkomst bieden, maar dan moeten we het wel goed aanpakken. Het valt me op dat sommige teams blijven hangen in de vorm: overlegstructuren. Overleg is belangrijk om het werkproces goed in te richten, maar ga vooral ook aan de slag om te ontdekken wat werkt. Hiervoor zijn verschillende competenties nodig, zoals snel en proactief  kunnen reageren en organisatieoverstijgend denken.'

Nieuwe inzichten en kennis

Maar hoe organiseert u zo’n goedwerkend wijkteam? Movisie ondersteunt bij het opzetten en toerusten van sociale wijkteams. Doordat we al bij de ontwikkeling van veel teams betrokken zijn geweest, is hier veel kennis over in huis. Annelies: 'We bieden verschillende publicaties en trainingen voor beleid  en uitvoering in sociale wijkteams. Bijvoorbeeld over het voeren van effectieve gesprekken in het kader van de Wmo: hoe kun je als professional met de cliënt op zoek naar oplossingen  en mogelijkheden in het netwerk? Of de aanpak van geweld achter de voordeur. Voor beleidsmedewerkers van gemeenten is het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de risico’s van geweld achter de voordeur, zodat zij beleid vorm kunnen geven. Samen werken we aan nieuwe inzichten, versterken we competenties en verbreed je contacten met andere professionals en ervaringsdeskundigen. Kortom: we ondersteunen gemeenten en wijkteams op verschillende manieren om dit experiment goed aan te pakken. Soms is informatie voldoende, soms biedt een teamcoach of vakgerichte training een steun in de rug.'

Startmotor Sociale Wijkteams 

Na de zomer lanceert Movisie een nieuwe digitale tool voor gemeenten. De Startmotor Sociale Wijkteams helpt om overzicht te krijgen in alles wat erbij komt kijken om wijkteams goed in te richten. De tool bestaat vooral uit lijstjes, tips en checklists. Binnenkort te downloaden op movisie.nl.

Meer informatie

Bekijk ons trainingsaanbod rondom sociale wijkteams en de publicaties Aan de slag met sociale wijkteams en Samenwerken in de wijk. Verdere informatie is te vinden op movisie.nl/socialewijkteams.