Sociale (wijk)teams na de decentralisaties

Movisie maakt stand van zaken op

Gemeenten zagen in 2014 de (wijk)teams als dé manier om te voldoen aan de extra taken die door de decentralisaties bij hen terechtkwamen. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan zij er nu voor? Movisie heeft opnieuw een peiling uitgevoerd. Van de 234 gemeenten die aan deze laatste peiling deelnamen werkt nu 87% met sociale wijkteams.

In onderstaande infographic zijn de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht.

Infographic sociale (wijk)teams in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de uitkomsten van de peiling en de laatste ontwikkelingen? Download het rapport ‘Sociale (wijk)teams in beeld, stand van zaken na de decentralisaties' hieronder.

Download het rapport

Wilt u verder onderzoek naar de effectiviteit van de wijkteams in uw gemeente? Neem contact op met Silke van Arum.

Movisie kan u ook helpen bij een aanbod op maat voor uw wijkteam(s). Dit deden we eerder in regio Rivierenland: bekijk de mogelijkheden.