Spel voor meer begrip tussen mensen met multiproblematiek en instanties

Dakloze Henk is 10 minuten te laat bij de sociale dienst, waardoor hij zijn uitkering niet krijgt. Hij voelt zich onbegrepen en gefrustreerd, hij wordt kwaad en de medewerker van de sociale dienst voelt zich bedreigd. Er is vaak wederzijds onbegrip tussen mensen die te maken hebben met multiproblematiek en bijvoorbeeld medewerkers van woningcoöperaties, de sociale dienst of wijkagenten. Er is nu een spel in de maak dat dit contact kan vergemakkelijken.

Villa Bedreivigheid is initiatiefnemer en ontwikkelt dit spel samen met Movisie. Villa Bedreivigheid is een huis in Doetinchem waar mensen die dakloos en/of verslaafd zijn aan dagbesteding kunnen doen. Het is opgericht door stichting Eigen Bedreivigheid.

Regels en procedures

Movisie-adviseur Anne-Marie van Bergen denkt mee in de ontwikkeling van het spel: ‘De medewerkers van de Villa horen vaak van de cliënten dat zij tegen regels en procedures aanlopen. Hoe boos ze worden als het wel lukt, wanneer een medewerker van de Villa mee gaat om iets gedaan te krijgen. Samen bedachten we een manier waardoor er op een luchtige wijze meer wederzijds begrip kan ontstaan tussen cliënten en instanties. Zonder dat beide partijen teveel uit hun comfortzone hoeven te komen.’

Combinatie van praktijk en theorie

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het spel verzamelde de stichting verschillende casussen bij zowel de cliënten als de instanties waarin duidelijk wordt waar ze tegenaan lopen. Deze casussen zijn uitgeschreven op kaartjes of uitgebeeld op video door een theatergroep, bestaande uit bezoekers van de Villa en begeleid door een professionele regisseur. Er is een verdeling in verschillende leefgebieden, zoals Schulden en inkomen, Werk, Zorg en Wonen. Ook is er gekeken wat in theorie bekend is over wat nodig is om mensen naar elkaar te laten luisteren en wat de meerwaarde daarbij is van een spelvorm.

In gesprek

Een gespreksleider leidt het spel, dit kan een ervaringsdeskundige of een hulpverlener zijn. Er zijn diverse categorieën vragen. Een voorbeeld van een categorie is een casusbeschrijving. De casus wordt door een van de spelers voorgelezen of getoond. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wie wat kan doen om de situatie in de casus meer bevredigend te laten verlopen. Een deelnemer die een concreet voorstel doet voor zijn eigen bijdrage aan de oplossing krijgt een punt. Doel is vooral om met z’n allen zo veel mogelijk punten te verzamelen. Natuurlijk moet iedereen zich aan regels houden, maar het spel biedt een mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen zonder dat de emoties hoog oplopen.

Proefsessies

Er zijn proefsessies gehouden met bezoekers en medewerkers van de Villa en medewerkers van steeds een andere instantie: de woningcorporatie, een sociaal wijkteam, het gemeentelijk zorgplein. Anne-Marie van Bergen: ‘In eerste instantie waren de deelnemers wat terughoudend, maar na een tijdje sloeg dit om en zagen we gezamenlijkheid ontstaan. Ze gingen in op vragen als ‘wat doe ik en wat doet dat met jou en hoe kunnen we het makkelijker maken voor elkaar?’. Het was niet meer ‘wij en zij’, maar met elkaar.’

Gevoel voor leefwereld

Het uiteindelijke doel van het spel is dat medewerkers van instanties uit de verschillende levensgebieden gevoel krijgen voor de leefwereld van mensen met multiproblematiek. En dat de cliënten zich beter kunnen inleven in de mensen die de procedures en regels handhaven. Het spelelement haalt de spanning weg. Wanneer Henk zich weer onbegrepen voelt, zal hij in vervolg bijvoorbeeld even naar buiten gaan om stoom af te blazen en zijn boosheid wat kwijt te raken. En is de hulpverlener meer gemotiveerd om samen tot een oplossing te komen.

Meer informatie

Het spel vindt u hier op de website van Movisie. Neem voor meer informatie contact op met Anne-Marie van Bergen. Lees ook meer op de website van stichting Eigen Bedreivigheid.