Sport&Dance4All levert plezier op!

Spraakmaker op het Congrestival 2018

20 augustus 2018

Culturele en sportieve activiteiten, drie à vier keer in de week en dat tijdens de zomervakantie. Sport&Dance4All, aangeboden door Kwintes, werd vorig jaar alweer voor de achtste keer georganiseerd in Almere. Speciaal voor basisschoolkinderen uit gebroken gezinnen met een klein netwerk. Sport&Dance4All is op 12 september één van de spraakmakers op het Congrestival Sociaal en Gezond. We stelden 3 vragen aan Hilleke Linthorst, die de sessie van Sport&Dance4All op het Congrestival verzorgt.

Hoe is Sport&Dance4All ontstaan?

‘Ongeveer tien jaar geleden ontstond Sport&Dance4All als antwoord op de vraag of er iets kon komen voor basisschoolkinderen van wie de ouders in de zomervakantie moeten werken of door andere omstandigheden niet bij hun kinderen kunnen zijn. De activiteiten worden begeleid en aangeboden door verschillende personen en organisaties, zoals Kwintes, professionele sporters, studenten van het ROC en mensen met psychiatrische problematiek die daarvoor zelf begeleid worden en er veel baat bij hebben voor hun eigen activeringsplan. De ouders nodigen we uit om te helpen met hand- en spandiensten.’

Hoe maakt Sport&Dance4All sociaal en gezond?

‘Tijdens de activiteiten werken we hard aan het ‘samen doen’, inclusie en anti-stigmatisering. Zo is er sinds vorig jaar een droom-speel-bus ingezet waardoor kinderen met een handicap ook mee kunnen doen. Ook is er contact met het COA en is bijvoorbeeld het Voedsel Loket Almere betrokken. Doordat er zoveel diverse personen en organisaties betrokken zijn, is het een ontzettend sociaal evenement. Tijdens de activiteiten werken we aan de motoriek van kinderen, zorgen we voor gezonde maaltijden en leren kinderen door onderlinge interactie beter met elkaar omgaan. Dat levert veel plezier op!’

Wat kunnen we verwachten van Sport&Dance4All op het Congrestival?

‘Ik vind het belangrijk dat goed werkende interventies gedeeld worden, zodat ze ook elders ingezet kunnen worden. Ik deel hoe je een evenement als Sport&Dance4All opzet, wat de toegevoegde waarde is van verschillende partijen, wat valkuilen kunnen zijn en wie allemaal voordeel kunnen hebben van zo’n evenement. Ik wil een inspirerend voorbeeld zijn door te vertellen hoe je met collega’s van andere organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven iets sociaals en gezonds kan organiseren waarbij mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid ook nog eens geactiveerd worden.’

Congres én festival

Het Congrestival vond plaats op 12 september 2018. Het is een kruising tussen een inhoudelijk congres en een vrolijk en verbindend festival voor spraakmakende initiatieven en praktijken uit de gezondheidszorg en het sociaal werk. Er waren korte inspirerende sessies, dialoogtafels, speeddates, workshops en mini-colleges van bezielde wetenschappers (onder andere Jan Terlouw), experts of bezoekers. Zij zetten deze dag de toon. Het programma is gevarieerd met ruimte voor kunst en cultuur en volop gelegenheid om goede ervaringen met elkaar te delen. Lees hier het verslag

Lees ook de interviews met andere spraakmakers van het Congrestival: de Buurtsportcoach en Popular Education.