‘Op het sportveld is het nog lastig om homo te zijn’

Regenbooggemeente Leidschendam-Voorburg uitgelicht

10 oktober 2017

‘In de sport heerst nog een taboe op homoseksualiteit. Daar is nog een hele wereld te winnen’, aldus wethouder Bianca Bremer van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij licht de aandacht voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) in ‘haar’ gemeente toe.

Naast sport liggen de LHBTI-beleidsaccenten in de gemeente Leidschendam-Voorburg op het onderwijs aan jongeren en het bevorderen van sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit onder ouderen. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en hebben in 2011 de keuze gemaakt om ons daarvoor in te zetten als Regenboogstad.’

Verantwoordelijkheid

Wethouder Bremer: ‘Ik vind dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat alle inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Als gemeente moet je expliciet uitdragen dat iedereen in de gemeente wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Dan laat je ook zien aan inwoners die, om wat voor reden dan ook, moeite hebben met het accepteren van LHBTI’s dat de gemeente die mening niet deelt.’

Inwoners bereiken

Het is best een uitdaging dat alle inwoners ook écht ondervinden dat ze veilig wonen, werken en recreëren in je gemeente. Dat ondervindt Bremer ook in Leidschendam-Voorburg: ‘We willen dat LHBTI’s overal zichzelf kunnen zijn. Op het sportveld en in de kleedkamers is dat soms nog lastig. Om het  taboe hierover te doorbreken hebben we een tijdje terug een campagnevideo (zie hieronder) gemaakt waarin we aansluiten bij de regenboogballen-actie. De campagne hebben we samen met onze voetbalverenigingen uitgedragen. Met een mooi bereik als resultaat. Op social media is de campagne door meer dan 85.000 mensen gezien en bekeken. Stapje voor stapje maken we het onderwerp zo met elkaar bespreekbaar en zorgen we voor acceptatie. Niet alleen op het sportveld, maar ook in de kleedkamers. Die actie is wel goed geslaagd.’

Mijlpalen

Door de jaren heen heeft de gemeente al een aantal mijlpalen bereikt. De Vlietdagen zijn daar een voorbeeld van. ‘Tijdens dit jaarlijkse evenement  organiseren we een roze borrel. We merken dat het ieder jaar drukker wordt. Ik vind het mooi dat mensen gewoon in het openbaar zichzelf (durven) zijn. Dat het effect heeft wat je doet en dat het gewaardeerd wordt kun je zien als mijlpaal. En ook in de sport, dat we heel veel jongeren bereiken met de campagnes rondom ‘Sport is voor iedereen’, dat vind ik het belangrijkst.’

Aanrader

Een tip voor een andere gemeente? ‘Werk samen met andere gemeenten, maatschappelijke partners en sportverenigingen in de regio. Je kunt dan met elkaar informatie uitwisselen en doorgeven wat werkt.’

Regenboogsteden
In Nederland zijn 47 zogenaamde Regenboogsteden die werk maken van inclusief beleid voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Voorheen heette dit Koploper-gemeenten. Deze gemeenten vertellen over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Roermond
Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: 'Ga vraaggericht aan de slag. Actief, betrokken en faciliteren vanuit de vragen van inwoners.'

Haarlem
Wethouder Jur Botter: ‘Activiteiten als een roze zaterdag kunnen als vliegwiel dienen voor allerlei activiteiten en evenementen.’

Weert
Wethouder Geert Gabriëls: 'Ook al is er niet een aantoonbaar probleem, alsnog kunnen er onderhuidse problemen zijn.'

Den Haag
Wethouder Karsten Klein: 'Tal van organisaties, met name in de migrantengemeenschappen, beschikken niet over de kennis om het onderwerp goed op de agenda te zetten en te houden. In een stad als Den Haag, waar meer dan de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond heeft, is het belangrijk dit hoog op de agenda te plaatsen.'