Van start met zelfregie

Eigen regie, je hoort het overal. Maar wat wordt er precies mee bedoeld en wat betekent het voor u als cliënt, professional of organisatie? Een overzicht van handige informatie over zelfregie.

Wat is het?

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Het gaat dus om zelf bepalen, niet om zelf doen. Dat betekent dat mensen binnen de grenzen van wat er mogelijk is, eigenaarschap houden. Anderen om hen heen, ook de mensen die hen ondersteunen, sluiten zoveel mogelijk aan bij wat belangrijk is voor degene die ze ondersteunen. Alleen zo kunnen ze hun eigen leven blijven leiden. Lees meer over de verschillende begrippen en over de betekenis van zelfregie.

Hoe pak ik het aan als professional?

Werken vanuit zelfregie draait om iemand ondersteunen vanuit wat voor hem of haar belangrijk is. Zelfregie in de dialoog tussen cliënt en professional betekent:

 • de cliënt beslist en heeft de leiding
 • de professional volgt
 • de kracht van de cliënt is minstens zo belangrijk als zijn problemen
 • de professional toont vertrouwen en vraagt naar de kracht
 • de motivatie van de cliënt, een goed leven in eigen ogen, is maatstaf voor een goed keuze
 • de professional helpt de cliënt zijn motivatie te vinden
 • contacten met anderen zijn cruciaal voor mensen
 • de professional ondersteunt de cliënt bij het in kaart brengen en versterken van zijn contacten 

Lees meer over hoe zelfregie aan te pakken en bekijk Quez: handige vragen voor gesprekken met cliënten en collega’s

Hoe implementeer ik het in de organisatie?

Uit implementatieprocessen bij andere organisaties zijn de volgende lessen te trekken:

 • Stel een duidelijke visie op
 • Betrek vanaf het begin ook (een aantal) uitvoerend medewerkers
 • Investeer in trainingen/leertrajecten voor medewerkers
 • Besteed in de trainingen aandacht aan overtuigingen én aan vaardigheden
 • Zorg dat het thema zelfregie terug blijft komen in intervisie, casuïstiekbesprekingen en teamoverleggen
 • Sluit in trainingen aan bij professionals op het niveau waar zij zijn in het veranderingsproces: gaat het om begrijpen, kunnen of willen?