‘In Stein moet iedereen mee kunnen doen’

Meest toegankelijke gemeente van 2021

In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Dat was én is het devies! Vanuit dat oogpunt staat de organisatie sinds jaar en dag in verbinding met ervaringsdeskundigen. Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring in 2018 kreeg de aanpak de gewenste structuur en zowel bestuurlijk als ambtelijk bewustwording. Daarnaast ontwikkelde de groep ervaringsdeskundigen tot een heus Sociaal Inclusiepanel. Kortgezegd, een adviesraad voor de gemeente waar die sindsdien structureel mee in overleg is. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies en de gemeente kan hen consulteren.

Samen met ervaringsdeskundigen, ambtenaren, managementteams, collegeleden, raadsleden, samenwerkingspartners, belangenorganisaties en andere betrokkenen hebben themabijeenkomsten, ervaringsparcoursen, bewustwordingsactiviteiten plaatsgevonden die in 2019 geleid hebben tot een Lokale Inclusie Agenda. Dit is een leidraad voor  toegankelijkheidsambities op het gebied van Inclusief onderwijs, Digitale toegankelijkheid, Wonen, Cultuur, vrije tijd en sport, Werk en werkgelegenheid, Gezondheid en welzijn en Fysieke toegankelijkheid. Daarnaast draagt de gemeente proactief uit wat en waarom zaken op deze wijze worden aangepakt.

Door de jaren heen zijn er gezamenlijk veel waardevolle stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn toegankelijkheidschecks bij openbare gebouwen, verbouwingen van scholen, inrichting van stemlokalen en -hokjes, wandelpaden, maar ook de doorontwikkeling van onze website en het kleurgebruik in communicatie-uitingen, etc. De gemeente realiseert zich dat toegankelijkheid een continue proces is dat altijd aandacht verdient. Daarom probeert Stein toegankelijkheid ook zoveel mogelijk in te bedden in bestaande processen en procedures zoals bij inkoop en aanbestedingen van producten en diensten.

>> Lees de tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid in jouw gemeente op de website van de VNG.