Een sterkere sociale basis? Investeer in vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnswerkers

Stand van zaken november 2018

20 november 2018

Een sterke sociale basis speelt een belangrijke rol in de transformatie in het sociaal domein. Hoe zorg je voor een sterke sociale basis en hoe bepaal je eigenlijk of een sociale basis sterk is? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen is het Programma Sociaal Domein de werkgroep Versterken sociale basis gestart. Hier werken vanaf april 2018 het ministerie van VWS, VNG, de werkplaatsen sociaal domein, SWNL en Movisie samen met inwoners, professionals en beleidmakers. Wat heeft dit inmiddels opgeleverd?

Eerste werkbijeenkomst in Amersfoort

Op 20 september vond in Amersfoort de eerste werkbijeenkomst plaats. Deze was zeer geslaagd. 50 deelnemers afkomstig van het ministerie van VWS en gemeenten, maar ook betrokken burgers en professionals bogen zich over de vraag hoe zij samen de sociale basis kunnen versterken. De resultaten waren zeer inspirerend.

Lees het verslag

Wat willen de deelnemende gemeenten leren?

Vijftien gemeenten doen inmiddels mee aan het leer- en ontwikkeltraject. Zij kregen de vraag wat zij van het traject willen leren. Dat verschilde enorm. De ene gemeente wil weten hoe inwoners de best passende zorg of hulp kunnen krijgen. Een andere gemeente wil weten hoe ze voor meer initiatieven van bewoners kunnen zorgen. En een derde gemeente wil meer weten over samenwerken en de nieuwe privacywetgeving.

Bekijk lijst met alle leervragen

De gemeente Amstelveen en Synthese in Venray hebben fraaie korte films gemaakt, over wat zij als gemeente willen bereiken.

Bijeenkomst Bewonersinitiatieven: voor wie en door wie?

Op 22 november vond in Nijmegen een bijeenkomst plaats over de krachten en dilemma's van lokale initiatieven. Movisie-expert Lou Repetur zoomde in op het begrip ‘sociale basis’: wat zijn de knelpunten die gemeenten ervaren in de lokale samenwerking met buurtinitiatieven? En wat zijn de mogelijke oplossingen? Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar) vertelde over het actieprogramma Zorgzame gemeenschappen en over een succesvol buurtinitiatief in Austerlitz en de samenwerking met gemeente Zeist.

Lees het artikel over de bijeenkomst

Bekijk de presentaties

Meer lezen?