Stichting Lokaal in Zutphen weet iedereen in de wijk mee te nemen

16 november 2021

Movisie doet actieonderzoek naar de aanpak van stichting Lokaal in Zutphen. Hoe lukt het deze stichting om de leefbaarheid in de diverse wijk Waterkwartier te verbeteren?

Dit is Waterkwartier

De Zutphense wijk Waterkwartier is een wijk van contrasten. De leefbaarheid staat onder druk door overlast van wietplantages, drugs en criminaliteit. Tegelijkertijd is er veel gezelligheid. De wijk kent groepen bewoners die elkaar al generaties lang kennen en naar elkaar omzien. Bijna 20 procent heeft een niet-westerse migratieachtergrond, vooral Turkse Nederlanders. Ruim 10,2 procent heeft een westerse migratieachtergrond. Tussen de buurten van Waterkracht bestaan grote verschillen qua armoede, huisvesting, ervaren gezondheid en etnische achtergrond.

Dit is wijkcentrum Waterkracht In deze superdiverse wijk staat wijkcentrum

Waterkracht van de stichting Lokaal. Het wijkcentrum heeft een alles-in-1-formule. Je kunt er je buren ontmoeten, een potje kaarten of sjoelen, lekker lunchen na het boodschappen doen, meedoen met de knutselmiddag. Je kunt er ook als vrijwilliger aan de slag, een bijeenkomst van je vereniging organiseren, hulpvragen stellen aan sociaal werkers of taallessen volgen. En cruciaal: wat er niet is kun je zelf of met hulp organiseren. Wijkcentrum Waterkracht ziet zichzelf namelijk als flexibele leer- en ontwikkelplek voor inwoners, van waaruit inwoners initiatieven kunnen starten. De trekkers en eveneens directie van de stichting Lokaal, Dorine Ruter en Patricia Withagen, bieden inwoners van de wijk optimaal de ruimte om initiatieven te ontplooien en hun talent te ontwikkelen.

Dit is Ali

Een duidelijk voorbeeld van hoe dat kan gaan, vertelt Ali Foinsiyo, jonge inwoner van Waterkracht. Hij liep ooit bij Waterkracht binnen toen hij een ruimte zocht voor de lokale Somalische stichting. Al snel ontdekte hij dat niet alleen de Somalische jongeren behoefte hebben aan een plek. Heel veel jongeren in de wijk hebben het gevoel dat ze nergens terechtkunnen. Foinsiyo besloot na overleg met Dorine Ruter meer te gaan doen voor jongeren in Waterkracht. ‘Op het plein en op straat knoopte ik gesprekjes aan met jongeren om ze binnen te krijgen. Vervolgens ben ik op zaterdagmiddag een inloopmogelijkheid voor jongeren gestart. Daar wordt nu intensief gebruik van gemaakt.’

Dit is stichting Lokaal

In het kader van het project Inclusieve burgermacht voert Movisie momenteel actieonderzoek uit naar de aanpak van de stichting Lokaal in Zutphen. Deze stichting slaagt er dankzij de aanpak in Waterkracht in de leefbaarheid van de wijk Waterkwartier te versterken. Dat lukt met name door empowerment van individuen, van groepen inwoners en van inwoners samen met professionals. Interessant is de inzet van de stichting om alle belanghebbenden in de wijk mee te nemen in de omslag naar meer krachtgericht werken. Dorine Ruter: ‘Zo prikkelen we professionals en beleidsmakers om aan te haken bij nieuwe initiatieven van inwoners. Eigenlijk een omgekeerd participatieproces.’

Foto: Wijkcentrum Waterkracht

Movisie publiceerde eerder een hoofdstuk over Waterkracht in de casusbundel Wij in de Wijk 2. In september publiceerde Movisie een podcastaflevering over dit bijzondere initiatief in Zutphen. Movisie publiceert in 2021 een rapport over de aanpak van de Stichting Lokaal.