Stilstaan bij de toekomst van erkende interventies

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies gaat met frisse moed de toekomst tegemoet. Directeuren van het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-Instituut, Movisie, Kenniscentrum sport & bewegen, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en het RIVM tekenden begin oktober een convenant voor de komende vijf jaar.

Een erkende interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken aan het bevorderen van gezondheid en/of het voorkomen van ziekte. De zeven betrokken kennisinstituten hebben een gezamenlijk erkenningstraject ingesteld. Voor ieder domein is er een deelcommissie met deskundigen uit wetenschap en praktijk. De erkenningscommissie stelt de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een interventie vast in een onafhankelijk erkenningstraject waarin alle interventies volgens dezelfde maatstaven worden beoordeeld.

Herbevestiging en herijking

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies begon dertien jaar geleden met drie partners. In de tussenliggende jaren haakten dus nog eens vier organisaties aan en – veel belangrijker – het aantal erkende interventies in de zeven kennisbanken groeide naar gemiddeld 120 stuks per kennisbank. Dat er nu een feestelijke dertiende verjaardag werd gevierd, had een pragmatische achtergrond: het was tijd voor herbevestiging én voor herijking. De ondertekening van het convenant was een mooi moment, maar de echte waarde zat in wat eraan voorafging. De pakweg zestig aanwezige leden van de verschillende deelcommissies wisselden online van gedachten over de waarde van de erkende interventies en het erkenningstraject. Zij kwamen met een schat aan toekomstgerichte adviezen die zullen helpen om het erkenningstraject klaar te maken voor de volgende dertien jaar.

Download het convenant

Lees meer op loketgezondleven.nl.

logos